Židovský cintorín, Stará Bystrica

  Židovský cintorín v Starej Bystrici zriadila rozrastajúca sa židovská komunita zrejme v druhej polovici 18. storočia. Pozemok im na tento účel vyčlenilo panstvo v miestnej časti Salajna. Jednalo sa o pozemky v blízkosti Brýzgalovského majera.1

  V priestoroch židovského cintorína sa nachádzal i Ciduk Hadin, v našom ponímaní dom smútku1 a pravdepodobne sa nachádzal po ľavej strane od súčasného vstupu. Celý areál bol ohradený kamenným múrom.2

  Mnoho náhrobkov bolo z cintorína odnesených i rozbitých. Dokonca počas II. svetovej vojny cintorín poničili viaceré granáty.2 Napriek tomu tu nájdeme zachované krásne náhrobky viacerých významných osôb i rodín, ktoré žili a pôsobili v Bystrickej doline.1  

Miesto posledného odpočinku na tomto mieste našli:

  • Tobiáš Brichta (19. st.); mal v prenájme krčmy v centre obce Stará Bystrica i pivovar,
  • Šalamún Kugel (druhá polovica 19. st.); v prenájme mal niekoľko rokov krčmu vo Vychylovke,
  • Heinrich Kohn (koniec 19. st.); richtár Starej Bystrice,
  • Eduard Riesz (začiatok 20. st.); veľkopodnikateľ a predseda židovskej obce,
  • Marek Liebermann; krčmár,
  • Leopold Gold; počas prvej Česko – Slovenskej republiky obchodoval s rozličným tovarom a nesmieme zabudnúť na rodiny Löwyovcov a Zlattnerovcov, ktoré sa venovali hospodárstvu.1

  Židovský cintorín dlhé roky chátral. Navštívili sme ho v roku 2021, fotografie z tohto obdobia nájdete v samostatnom fotoalbume. Náhrobky sa hľadali na zarastenej ploche plnej odpadkov veľmi ťažko, mnohé boli polámané a roztrúsené po lúke. Cintorín sa akoby delil na dve časti. Prvá časť sa rozprestierala na rovinatej lúke (súčasná obnovená plocha, novšie náhrobky?), druhá časť sa nachádzala pod lúkou, respektíve vo svahu, na ktorom i v súčasnosti rastú stromy (tu sa zrejme nachádzali staršie náhrobky - staršie hroby). Tieto náhrobky v rámci obnovy miesta v roku 2023 premiestnili vyššie na lúku a zakomponovali do trávnatej plochy i kamenného oplotenia. Na cintorín v roku 2021 viedla nespevnená cesta.  
  Miesto, ktoré sa nachádza nad osadou Bartkovci sme opäť navštívili na jeseň v roku 2023, teda v čase, keď už bolo miesto kompletne obnovené. Druhý fotoalbum zachytáva práve tento stav.
  Projekt obnovy začala obec Stará Bystrica realizovať v roku 2022 v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 - 2020 so spolufinancovaním Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja s názvom „Spoločná záchrana kultúrneho dedičstva." Na projekte sa podieľali obec Stará Bystrica, partnerom bola obec Vysoká nad Kysucou a cezhraničného partnera zastupovala obec Řeka. V rámci tohto projektu sa obnoví i židovský cintorín vo Vysokej nad Kysucou.3
  Architektom projektu bol Ivan Jarina. Počas obnovy sa na židovskom cintoríne vykonal aj archeologický a geologický prieskum. Zámer projektu nezabudol ani na reštaurovanie náhrobkov.4
  K židovskému cintorínu bola vybudovaná nová prístupová cesta, ktorá je spevnená tzv.: „mačacími hlavami.“ Teda k miestu sa pohodlne dopravíte i autom. Pred cintorínom sa nachádza informačná tabuľa. Bolo vybudované i osvetlenie, priestor chráni kamerový systém. Areálu dominuje symbolický pamätník. Na jednej strane je vytesaný zoznam zosnulých, na druhej strane nachádzame zoznam deportovaných židovských občanov.4
  Bol toto jediný židovský cintorín v Starej Bystrici? Historik a kurátor Kysuckého múzea PhDr. Marián Liščák, PhD. sa domnieva, že židovská komunita mohla vybudovať svoj prvý cintorín v 18. storočí, respektíve v prvej polovici 18. storočia. Takéto miesto posledného odpočinku by sa pravdepodobne nachádzalo neďaleko zaniknutej osady „Kefsa.“ Práve v prvej polovici 18. storočia sa začala židovská komunita usídľovať v Bystrickej doline a osada „Kefsa“ im poslúžila ako nový domov.5

  Táto lokalita sa v súčasnosti nachádza v katastrálnom území Starej Bystrice na miestach, kde sa do rieky Bystrica vlieva Černatínsky potok. Aktuálne sa tu rozprestierajú budovy Roľníckeho družstva Stará Bystrica.
  Židovské cintoríny na Kysuciach nájdeme i v Čadci, Turzovke, vo Vysokej nad Kysucou a v Kysuckom Novom Meste.

  Nezabudnite si pozrieť prehľadnú mapu kysuckých lokalít, ktorá sa nachádza na vrchu tejto stránky. Vďaka mape ľahko nájdete ďalšie zaujímavé lokality v okolí, stačí kliknúť na odkaz v modrom poli a zobrazí sa Vám spomínaná mapa s kysuckými lokalitami.  
Zdroj informácií: 
1 Informačná tabuľa pri židovskom cintoríne v Starej Bystrici

5 https://www.mojekysuce.sk/clanky-a-komentare/zidovska-komunita-v-starej-bystrici-200-rocna-historia-a-projekt-na-jej-pamiatku

Prístup na lokalitu: nenáročný. Cintorín sa nachádza na začiatku obce (smer z obce Klubina) nad rodinnými domami v časti/osade Bartkovci.
GPS lokality: 49.349426, 18.911215.

Kostol sv. Michala Archanjela, Stará Bystrica

  Súčasný kostol bol v Starej Bystrici postavený v neogotickom slohu v roku 1892. Nahradil drevený kostol, ktorý bol v obci vybudovaný v roku 1667.
  Pri kostole sa nachádzajú viaceré hroby - prevažne duchovných, ktorí pôsobili v Starej Bystrici. V jednom z hrobov je pravdepodobne pochovaný i farár Štefan Chynoranský, ktorý vo farnosti pôsobil v rokoch 1698 – 1701. 
  Nezabudnite si pozrieť prehľadnú mapu kysuckých lokalít, ktorá sa nachádza na vrchu tejto stránky. Vďaka mape ľahko nájdete ďalšie zaujímavé lokality v okolí, stačí kliknúť na odkaz v modrom poli a zobrazí sa Vám spomínaná mapa s kysuckými lokalitami.  
Prístup na lokalitu: nenáročný.
GPS lokality: 49.34698849999999, 18.9392173.

Socha Panny Márie s podstavcom, Stará Bystrica

  Míňame obec Klubina a ihneď za mostom, ktorý premosťuje Klubinský potok vstupujeme do obce Stará Bystrica. V týchto miestach odbočíme na cestu č. 2039. Táto nás asi po 200 metroch privedie k osade, respektíve miestnej časti Šimaškovci. Priamo nad hlavnou cestou, na malej vyvýšenine, stojí socha Panny Márie. Jej vznik sa datuje do roku 1832¹ a rovnaký rok nájdeme vytesaný i na podstavci, na ktorom Panna Mária stojí. Sochu s podstavcom ukrýva drevený prístrešok.
  Predpokladá sa, že socha mohla vzniknúť v súvislosti s cholerou, ktorá v obci vyčíňala v roku 1831.¹
  Sochu Panny Márie vytvorili ruky kamenárskeho majstra Jozefa Kurica¹, ktorý je autorom viacerých sôch. Napríklad sochu sv. Jána Nepomuckého nájdeme pri Kostole sv. Jána Krstiteľa v Novej Bystrici;  https://kysuckoukrajinou.sk/kysuce-hist%C3%B3ria-a-archeol%C3%B3gia-regi%C3%B3nu/nova-bystrica. Pre tvorbu svojich diel údajne majster využíval kameň z doliny Senkov v Starej Bystrici, kde sa v minulosti nachádzal lom.² 
  Nezabudnite si pozrieť prehľadnú mapu kysuckých lokalít, ktorá sa nachádza na vrchu tejto stránky. Vďaka mape ľahko nájdete ďalšie zaujímavé lokality v okolí, stačí kliknúť na odkaz v modrom poli a zobrazí sa Vám spomínaná mapa s kysuckými lokalitami.  

Zdroj informácií: ¹https://www.mojekysuce.sk/clanky-a-komentare/sochy-kuricovcov-v-bystrickej-doline ²https://www.starabystrica.sk/sk/navstivte-v-starej-bystrici/v-strarej-bystrici/57-senkov?fbclid=IwAR1drgw7AErIY4OPFcN1oy31mVrUeNS2lw6pL2rhK4IGEnfuZsXdbqUsvRg

GPS lokality: 49.350259, 18.901036.
Rok vytvorenia fotoalbumu: 2023.

Kríž vďaky, Senkov, Stará Bystrica

  "Dolina Senkov je pre históriu Starej Bystrice veľmi dôležitým miestom. Tunajší ľud k tomuto miestu prechovával od nepamäti veľkú úctu. Pravdepodobne v období 18. storočia tu bol zriadený kameňolom. Kameň z tejto oblasti bol odolnejší ako všade v okolí sa nachádzajúci pieskovec. Niet preto divu, že najvýznamnejší starobystrický umelec Jozef Kuric všetky svoje sochy zhotovoval z kameňa, ktorý lámal práve v tunajšej doline. Dokonca i pri tvorbe sôch pre panstvo mu kameň pre sochy vozili z tejto oblasti. Keďže svoje remeslo zdedil po svojom príbuznom Jánovi Kuricovi, je pravdepodobné, že aj on svoje práce zhotovoval z miestneho kameňa a Jozefa oboznámil s jeho kvalitami. Dolina Senkov sa stala dôležitým aktérom dejín i počas druhej svetovej vojny. Počas ťažkých časov prechodu frontovej línie Starou Bystricou tu dedinčania prečkali nebezpečenstvo vojnového besnenia. Ako poďakovanie Bohu za záchranu životov tu po skončení vojny zosadili na pamiatku Kríž vďaky, pri ktorom si každoročne pripomínali svätou omšou toto ťažké obdobie. Počas skrývania sa v Senkove vypukol v dedine reťazový požiar. Popolom ľahlo takmer 150 obytných domov a množstvo hospodárskych budov. Mnoho ľudí prišlo o celý svoj majetok, a tak tieto udalosti v dušiach starobystričanov zanechali veľmi hlboké rany." 
  Nezabudnite si pozrieť prehľadnú mapu kysuckých lokalít, ktorá sa nachádza na vrchu tejto stránky. Vďaka mape ľahko nájdete ďalšie zaujímavé lokality v okolí, stačí kliknúť na odkaz v modrom poli a zobrazí sa Vám spomínaná mapa s kysuckými lokalitami.  
Prístup na lokalitu: nenáročný. Nevedie tu turistický chodník. Do časti Pytlovia možný prístup autom, ďalej najlepšie pešo po spevnenej ceste.
Dĺžka trasy: cca 650 m, zdroj: mapy.cz.
Prevýšenie: cca 65 m, zdroj: mapy.cz.
Meranie od: Pytlovia, časť Starej Bystrice.
GPS lokality: 49.358099, 18.9404833.