Osada Blažkovci

  Malá osada Blažkovci sa nachádza v časti Hlinené nad mestom Turzovka. Pod osadu vedie úzka asfaltová cesta. Auto môžete odparkovať pri Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie (GPS: 49.436561, 18.625689). Do osady nevedie turistická trasa, najlepší a najrýchlejší prístup vedie popri kaplnke cez les.     
Prístup do osady: nenáročný. Prístup vedie popri kaplnke lesnou cestou.
Začiatok trasy, meranie od: Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie (GPS: 49.436561, 18.625689).
Dĺžka trasy: cca 332 m, zdroj: mapy.cz.
Prevýšenie trasy: cca 57 m, zdroj: mapy.cz.  
Nadmorská výška osady: cca 655 m n. m., zdroj: mapy.cz.
Zaujímavosti v osade: Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (GPS: 49.436561, 18.625689), kaplnka je pôvodne z roku 1845, nachádza sa pod osadou.
GPS osady: 49.435751, 18.622599.
Znázornenie trasy na mapy cz: https://sk.mapy.cz/s/homakejomu.

Osada Nižné Košariská

  Prístup do osady predstavuje nenáročnú pešiu turistiku. V meste Turzovka odbočíte do časti Hlinené, auto je možné zaparkovať pri Základnej škole Turzovka – Hlinené. Prístup do osady je možný i autom. Povrch cestnej komunikácie sa strieda; asfalt - betónové panely. Prístup autom odporúčam iba v prípade priaznivého počasia. V zimnom období môže byť cesta zle zjazdná, prípadne vôbec nezjazdná.
  Odporúčam navštíviť i neďaleké osady; Vyšné Košariská a Rudinskovci.

Prístup do osady: nenáročný. Po ceste je možný prístup za priaznivého počasia i autom. Pešia turistika sa začína pri Základnej škole Turzovka – Hlinené.
Začiatok trasy, meranie od: Základná škola Turzovka, Hlinené.
Dĺžka trasy: cca 710 m, zdroj: mapy.cz.
Prevýšenie trasy: cca 107 m , zdroj: mapy.cz.
Nadmorská výška osady: cca 640 m n. m., zdroj: mapy.cz.
  GPS osady: 49.429032, 18.623457.
Znázornenie trasy na mapy.cz: https://sk.mapy.cz/s/dedetefobo.

Osada Predmier

  Menšia osada s pomerne roztrúseným osídlením sa nachádza v časti mesta Turzovka s názvom Predmier. Popri osade prechádza katastrálna hranica mesta Turzovka a obce Korňa. Z Predmiera sú krásne výhľady na centrum Turzovky, vedú tu dve spevnené cesty. Podľa súčasných máp sa táto lokalita nazýva Fajtovo (Fojtovo) Závodie.
  Z historického hľadiska by sme azda mohli osadu stotožniť s osídlením, ktoré je evidentné na mapových listoch II. vojenského mapovania (19. storočie). Práve tu sa zrejme Predmier uvádza ako „Klissovja.“ Na mapových listoch môžeme rozoznať niekoľko objektov. V súčasnosti v osade stojí asi päť domov s popisným číslom. Na topografickej mape z roku 1955 sa osada uvádza pod názvom Doliny. Tento názov je dodnes zaužívaný medzi obyvateľmi Turzovky.  

Alternatívny názov osady: Doliny.
Historický názov osady: Klissovja, II. vojenské mapovanie (19. st.), Doliny, topografická mapa (1955)
Znázornenie trasy vedúcej do osady: https://sk.mapy.cz/s/pavacotano, zdroj: mapy.cz.
Začiatočný bod merania trasy vedúcej do osady: autobusová zastávka Turzovka, Predmier, Slotík, zdroj: mapy.cz.
Dĺžka trasy: cca 894 m, zdroj: mapy.cz.
Prevýšenie trasy: cca 88 m, zdroj: mapy.cz.
Nadmorská výška osady: cca 580 m n. m., zdroj: zbgis.skgeodesy.sk.  
GPS osady: 49.406629, 18.595474.
Rok vytvorenia fotoalbumu: máj 2024.

Osada Škorňovci

  Osada sa nachádza pod vrchom Vysoká s nadmorskou výškou 783 m n. m. a čiastočne tu vedie modrá turistická trasa. Prístup je možný 2 trasami. Jedna je stredne náročná, druhá náročná.
  Stredne náročná trasa: v meste Turzovka odbočíte do časti Hlinené, auto je možné zaparkovať pri Základnej škole Turzovka – Hlinené a odtiaľ pokračovať pešo cez osady Nižné a Vyšné Košariská i Rudinskovci. V osade Rudinskovci sa napojíte na spomínanú modrú turistickú trasu, nachádza sa tu smerovník. Od smerovníka pokračujte po modrej trase pešo do osady, cca 1 km po lesnej ceste.
  Trasu si môžete značne uľahčiť v prípade, že sa autom dostanete až do osady Vyšné Košariská.  Povrch cestnej komunikácie sa strieda; asfalt - betónové panely. Prístup autom odporúčam iba v prípade priaznivého počasia. V zimnom období môže byť cesta zle zjazdná, prípadne vôbec nezjazdná.
  Náročná trasa: auto nechajte pri novom cintoríne, ul. Cintorínska v Turzovke a pešo pokračujte po modrej turistickej trase až k smerovníku v osade Rudinskovci. Od smerovníka ďalej pešo do osady Škorňovci. 
  Kto má chuť a energiu môže z osady Škorňovci pokračovať do poslednej osady Kianice, vzdialenosť medzi osadami je cca 700 metrov.   

Stredne náročná trasa
Prístup do osady:
stredne náročný. Pešia turistika sa začína pri Základnej škole Turzovka, Hlinené.
Začiatok trasy, meranie od: Základná škola Turzovka - Hlinené.
Dĺžka trasy: cca 2,2 km, zdroj: mapy.cz.
Prevýšenie trasy: cca 200 m , zdroj: mapy.cz.
Nadmorská výška osady: cca 727 m n. m., zdroj: mapy.cz.
GPS osady: 49.434792, 18.609681.
Znázornenie trasy na mapy.cz: https://sk.mapy.cz/s/ranatahoco.
 

Náročná trasa
Prístup do osady:
stredne náročný. Pešia turistika sa začína pri novom cintoríne v Turzovke.
Začiatok trasy, meranie od: nový cintorín, ul. Cintorínska.
Dĺžka trasy: cca 3,2 km, zdroj: mapy.cz.
Prevýšenie trasy: cca 230 m , zdroj: mapy.cz.
Nadmorská výška osady: cca 727 m n. m., zdroj: mapy.cz.
    GPS osady: 49.434792, 18.609681.
Znázornenie trasy na mapy.cz: https://sk.mapy.cz/s/josaluzara.   

Osada Vyšné Košariská

  Prístup do osady predstavuje nenáročnú pešiu turistiku. V meste Turzovka odbočíte do časti Hlinené, auto je možné zaparkovať pri Základnej škole Turzovka – Hlinené (trasa č. 1). Do osady je možné dostať sa i autom. Povrch cestnej komunikácie sa strieda; asfalt - betónové panely. Prístup autom odporúčam iba v prípade priaznivého počasia. V zimnom období môže byť cesta zle zjazdná, prípadne vôbec nezjazdná.
  Do osady vedie i modrá turistická značka, v prípade jej využitia odporúčam auto nechať pri novom cintoríne, ul. Cintorínska a pokračovať pešo až do osady (trasa č. 2). Podľa mapy je táto trasa náročnejšia.
  Odporúčam navštíviť i neďaleké osady; Nižné Košariská a Rudinskovci.

Trasa č. 1
Prístup do osady:
nenáročný. Po ceste je možný prístup za priaznivého počasia i autom. Pešia turistika sa začína pri Základnej škole Turzovka, Hlinené.
Začiatok trasy, meranie od: Základná škola Turzovka, Hlinené.
Dĺžka trasy: cca 960 m, zdroj: mapy.cz.
Prevýšenie trasy: cca 136 m , zdroj: mapy.cz. . 

Nadmorská výška osady: cca 669 m n. m., zdroj: mapy.cz.
GPS osady: 49.428564, 18.619509.
Znázornenie trasy na mapy.cz: https://sk.mapy.cz/s/motezopucu

Trasa č. 2
Prístup do osady:
stredne náročný. Pešia turistika sa začína pri novom cintoríne v Turzovke.
Začiatok trasy, meranie od: nový cintorín, ul. Cintorínska.
Dĺžka trasy: cca 2,3 km, zdroj: mapy.cz.
Prevýšenie trasy: cca 180 m , zdroj: mapy.cz.  

Nadmorská výška osady: cca 669 m n. m., zdroj: mapy.cz.
GPS osady: 49.428564, 18.619509.
Znázornenie trasy na mapy.cz: https://sk.mapy.cz/s/gekejavuja.