Osada Bolgušovci, Stará Bystrica

  Aktuálne katastrálne mapy označujú názov osady Bolgušovia/ Bolgušovci ako zaniknutý, nepoužívaný, dokonca táto oblasť nie je označená termínom osada, samota, majer, ako býva zvykom pri osadách. Napriek tomu sa jedná o zaujímavú lokalitu, ktorá bola zahrnutá i do I. (18. storočie) a II. (19. storočie) vojenského mapovania. Na listoch II. vojenského mapovania sa osada uvádza pod názvom „Bolgufsja“ (?). Z osady viedla cez kopce stará cesta, ktorá bola napojená na osadu Michalcovci (v súčasnosti v Novej Bystrici) a odtiaľ pokračovala ďalej na Terchovú i Hornú Tižinu.
  V minulosti bol v tejto doline vybudovaný panský majer, veľkostatok. Zobrazený je pod skratkou „m.h.“ na listoch oboch vojenských mapovaní. Majer údajne začiatkom 18. storočia prepadol a vypálil Juraj Jánošík, svedčia o tom záznamy z vypočúvania legendárneho zbojníka, zdroj: http://www.starabystrica.sk/sk/navstivte-v-starej-bystrici/v-strarej-bystrici/58-skrizelne-majer.
  Zaujímavé je, že v doline Skríželné čiastočne objekt majera stojí dodnes, mapy ho označujú pod názvom „horáreň.“ Azda preto, že majer v minulosti čiastočne slúžil ako poľovnícka základňa. Zápisky prvého vojenského mapovania zo sedemdesiatych rokov 18. storočia uvádzajú, že majer pozostával z hlavných budov a niekoľkých prislúchajúcich, ležiacich hlbšie v doline. Cesta bola vozom zjazdná len po majer a k ďalším budovám, ležiacim pravdepodobne v oblasti Bolgušovcov, bol prechod možný len pešo, zdroj: http://www.starabystrica.sk/sk/navstivte-v-starej-bystrici/v-strarej-bystrici/58-skrizelne-majer.
  Dnes sa do osady dostanete z časti Starej Bystrice, ktorá sa nazýva „Lány.“ Prejdete rieku Bystrica a užšia asfaltová cesta, ktorá je zároveň cyklotrasa, Vás bude viesť takmer 3 kilometre krásnou dolinou „Skríželné.“ Dolinou preteká Lysinský potok. Posledných približne 100 metrov do osady odporúčam prejsť pešo. Cesta je to vhodná skôr pre terénne auto.
  Osada slúži prevažne na rekreáciu, i tak tu nájdeme pár zaujímavých objektov, napríklad chalupa s krásnymi drevenými dverami a zárubňou. Nad vstupom do chalupy sa nachádza vročenie 1909, rok je oddelený krížom. Nad rokom je do dreva vyryté i meno (pôvodný vlastník, staviteľ?). Drevenica, ktorá sa nachádza na začiatku osady a je žiaľ v dezolátnom stave. Druhý, menší objekt sa nachádza nižšie v doline pri potoku. Osada zaujme krásnou prírodou i malou kaplnkou s krížom. Nižšie v doline sa nachádza samota/ usadlosť U Tabaka.  

  Údaje o trase vedúcej do osady čerpané z mapy.cz (turistická mapa).
  Nezabudnite si pozrieť prehľadnú mapu kysuckých osád, ktorá sa nachádza na vrchu tejto stránky. Vďaka mape ľahko nájdete ďalšie zaujímavé osady v okolí, stačí kliknúť na odkaz v modrom poli a zobrazí sa Vám spomínaná mapa kysuckých osád.  

Alternatívny názov osady: Bolgušovia.
Historický názov osady: Bolgufsja (?), II. vojenské mapovanie.
Prístup do osady:
nenáročný, ak budete cestovať dolinou Skríželné autom. Cesta je asfaltová. Posledných cca 100 m je lepšie ísť pešo.
Začiatok trasy, meranie od: Stará Bystrica - Lány.
Dĺžka trasy: cca 3,37 km, zdroj: mapy.cz.
Prevýšenie trasy: cca 214 m, zdroj: mapy.cz.
Nadmorská výška osady: cca 727 m n. m., zdroj: mapy.cz.  
Zaujímavosti v osade: malá kaplnka s krížom (GPS: 49.323692, 18.984238).
GPS osady: 49.324613, 18.983686.
Znázornenie trasy na mapy.cz: https://sk.mapy.cz/s/pevafocobu.
Rok vytvorenia fotoalbumu: 2022.