Osada Czubka, Raková
(zaniknutá osada)

  Zaniknutá osada sa nachádza v katastri obce Raková, pod vrchom Bahaňa (827 m n.m.), ktorý sa vypína nad obcami Raková i Staškov. Vďaka II. vojenskému mapovaniu z 19. storočia vieme určiť pravdepodobný názov osady a počet domov v nej. Osadu nachádzame na mapovom liste pod pomenovaním „Czubka.“ Na základe vojenskej mapy ďalej zisťujeme, že v osade mohlo stáť 4 – 5 chalúp a 2 hospodárske objekty. Pravidlom mapovania bolo, že murované (kamenné) chalupy sa znázorňovali v podobe červených obdĺžnikov a drevené chalupy v podobe čiernych. Ťažko však určiť, či pod čiernymi obdĺžnikmi hľadať chalupy alebo hospodárske zázemie. Neďaleko osady viedla cesta, ktorou by ste sa dostali do súčasnej osady Kuchriská v obci Raková.
  Osada „Czubka“ nie je jedinou zaniknutou osadou, či samotou pod vrchom Bahaňa. Na rakovskej strane tu v minulosti existovali ďalšie sídelné jednotky, ich názvy poznáme taktiež vďaka II. vojenskému mapovaniu; Milova, Buczek, Kubrikova, Krisofik i Krssla. Nižšie v doline to už bola spomínaná osada Kuchriská („Kukrjska“) a na opačnej strane osada Školníkovci („Skolnik“), obe osady existujú dodnes a patria do katastra obce Raková. Zo zaniknutých lokalít bola zrejme najväčšou osadou práve „Czubka.“
  Na súčasných katastrálnych mapách je v tejto oblasti zakreslených celkovo 5 malých parciel, ktoré svojim pôdorysom pripomínajú uloženie zaniknutých chalúp. Priamo v zaniknutej osade môžeme v teréne pozorovať polia, na ktorých v minulosti ľudia pestovali a chovali dobytok. Ohúria i veľké stromy, zachytené zrejme i na vojenskom mapovaní. Medzi stromami a pod ich lístím nachádzame roztrúsené staré pivnice a kamenné podmurovky bývalých chalúp. Zbytky jednej chalupy sú zastrešené provizórnym prístreškom a na pivnici sú osadené dvere. Stopy po živote ľudí sa všade navôkol.
  Turistická trasa samozrejme do osady nevedie, najlepší prístup vedie z osady Kuchriská v obci Raková. Kuchriská sú prístupné i autom, ďalej pokračujte pešo po štrkovej ceste lesom, tesne pred zaniknutou osadou sa cesta zmení na tradičnú lesnú cestu, trasa je dlhá cca 1,4 kilometra.
  Údaje o trase vedúcej do osady čerpané z mapy.cz (turistická mapa).
  Nezabudnite si pozrieť prehľadnú mapu kysuckých osád, ktorá sa nachádza na vrchu tejto stránky. Vďaka mape ľahko nájdete ďalšie zaujímavé osady v okolí, stačí kliknúť na odkaz v modrom poli a zobrazí sa Vám spomínaná mapa kysuckých osád.  

Historický názov osady: Czubka (?), II. vojenské mapovanie.
Prístup do osady: nenáročný.
Začiatok trasy, meranie od: osada Kuchriská, Raková.
Dĺžka trasy: cca 1,4 km, zdroj: mapy.cz.
Prevýšenie trasy: cca 118 m, zdroj: mapy.cz.  
Nadmorská výška osady: cca 739 m n. m., zdroj: mapy.cz.
GPS osady: 49.471845, 18.680791.
Znázornenie trasy na mapy cz: https://sk.mapy.cz/s/lopolageka.
Rok vytvorenia fotoalbumu: 2022.

Osada Kubriková, Raková

  Osada Kubriková v obci Raková patrí do skupiny menších sídlených jednotiek. Inak tomu nebolo ani v minulosti. Na mapách I. vojenského mapovania (18. storočie) je zrejme možné určiť dnešnú osadu, avšak názov chýba. V 19. storočí počas II. vojenského mapovania je už zrejmý i názov osady „Kubrikova.“ Osadu v týchto časoch podľa mapových listov tvorili asi dve chalupy a jedna hospodárska budova. Môže sa teda zdať, že Kubrikova bola a je skôr samotou. Nachádza sa v nadmorskej výške cca 670 metrov, prístup do osady nie je vôbec náročný. Veď 250 metrov od Kubrikovej sa nachádza autobusová zastávka Raková, Trstená, Kubriková. Turistická trasa do osady nevedie. V susedstve nájdeme napríklad osadu Draganka, či Kopčisko.   
  V osade sa i v súčasnosti nachádza iba zopár chalúp s hospodárskym zázemím. Hneď prvá Vás uvíta po Vašej ľavej ruke v stúpaní do kopca. Túto by som označil za „najtradičnejšiu“ v osade a zároveň opustenú. Z jedného okna na nás pozerá smutná socha Panny Márie a za domom sa schováva vysoká hospodárska budova.
  Údaje o trase vedúcej do osady čerpané z mapy.cz (turistická mapa).
  Nezabudnite si pozrieť prehľadnú mapu kysuckých osád, ktorá sa nachádza na vrchu tejto stránky. Vďaka mape ľahko nájdete ďalšie zaujímavé osady v okolí, stačí kliknúť na odkaz v modrom poli a zobrazí sa Vám spomínaná mapa kysuckých osád.     

Prístup do osady: nenáročný.
Začiatok trasy, meranie od: autobusová zastávka Raková, Trstená, Kubriková.
Dĺžka trasy: cca 250 m, zdroj: mapy.cz.
Prevýšenie trasy: cca 37 m, zdroj: mapy.cz.  
Nadmorská výška osady: cca 670 m n. m., zdroj: mapy.cz.
GPS osady: 49.488853, 18.682204.
Rok vytvorenia fotoalbumu: 2023.

Osada Kuchriská, Raková

  Osada Kuchriská, zaujímavá a zároveň pekná osada ukrytá v lesoch nad obcou Raková, najbližší vrch má názov Kuchriská s nadmorskou výškou cca 606 m n. m. Neďaleko osady tečie Kuchriskov potok. Prístup do osady je nenáročný, dostanete sa tu autom i bicyklom. Cesta vedie cez osady Smrečkovci, Nižná a Vyšná Petrová. Až na koniec osady Vyšná Petrová je vybudovaná úzka cesta pokrytá asfaltom. Zvyšný úsek cesty je spevnený a prejazdný.
  V osade nájdeme ešte kúsok tradičnej architektúry i pekné výhľady do okolia. Len približne 2 kilometre vzdušnou čiarou, v katastri obce Staškov sa nachádza osada s rovnakým názvom. Osadu Kuchriská v Rakovej môžeme nájsť na mapách I. vojenského mapovania (18. storočie) i II. vojenského mapovania (19. storočie). Z mapového listu II. vojenského mapovania zisťujeme, že osada sa uvádza pod názvom "Kukrjska."
  Na začiatku osady stojí malá a pekná Kaplnka sv. Františka. 
  Údaje o trase vedúcej do osady čerpané z mapy.cz (turistická mapa).
  Nezabudnite si pozrieť prehľadnú mapu kysuckých osád, ktorá sa nachádza na vrchu tejto stránky. Vďaka mape ľahko nájdete ďalšie zaujímavé osady v okolí, stačí kliknúť na odkaz v modrom poli a zobrazí sa Vám spomínaná mapa kysuckých osád.  
Prístup do osady: nenáročný.
Začiatok trasy, meranie od: hlavná cesta, odbočka smer prvá osada; Smrečkovci.
Dĺžka trasy: cca 2,2 km, zdroj: mapy.cz.
Prevýšenie trasy: cca 141 m, zdroj: mapy.cz.  
Nadmorská výška osady: cca 605 m n. m., zdroj: mapy.cz.
Zaujímavosti v osade: Kaplnka sv. Františka na začiatku osady. 
GPS osady: 49.463420, 18.693077.
Znázornenie trasy na mapy cz: https://sk.mapy.cz/s/pepotavoke.
Rok vytvorenia fotoalbumu: 2022.

Osada Kukolanka, Raková

  Osada Kukolanka patrí medzi ľahko prístupné osady. Prístup asfaltovou a neskôr lesnou cestou je možný i autom. Cez osadu vedie červená turistická značka; Kysucká magistrála. Najbližším a zároveň najvyšším vrchom osady je Sagatka s nadmorskou výškou 671 metrov. V 19. storočí sa podľa II. vojenského mapovania osada nazývala „Kukulanka“ a tvorili ju murované i drevené chalupy. V súčasnosti Kukolanka slúži na trvalé bývanie i rekreáciu, ukrytá v lesoch a obklopená krásnymi lúkami. V okolí sa nachádza množstvo ďalších osád.
  Zaujímavosti tejto osady zastupuje zvonica, ktorú v roku 2013 postavili na súkromnom pozemku. Objekt malých rozmerov ukrýva zvon s textom: „Sv. Josef. Oroduj za nás. 1924,“ zdroj: https://www.mojekysuce.sk/turistika/kysuce-osady-a-chotare/osada-kukolanka-v-rakovej-nachadza-sa-tu-zvonica-s-vyse-100-rocnym-zvonom. Z uvedeného vyplýva, že zvon má meno „Svätý Jozef“ a svoju funkciu plní v osade od roku 1924. Viaže sa k nemu radostná a zároveň neočakávaná udalosť.
  Na začiatku 1. svetovej vojny (1914) narukoval na ruský front obyvateľ osady Jozef Kavulák. Domov sa vrátil práve v roku 1924 z pracovného tábora v Rusku. Zvon bol až do roku 1979 umiestnený na vysokej jedli, zdroj: pamätná tabuľa na zvonci v osade.
  Údaje o trase vedúcej do osady čerpané z mapy.cz (turistická mapa).
  Nezabudnite si pozrieť prehľadnú mapu kysuckých osád, ktorá sa nachádza na vrchu tejto stránky. Vďaka mape ľahko nájdete ďalšie zaujímavé osady v okolí, stačí kliknúť na odkaz v modrom poli a zobrazí sa Vám spomínaná mapa kysuckých osád.  

Alternatívny názov osady: Kukoľanka.
Historický názov osady: Kukulanka (?), II. vojenské mapovanie.
Prístup do osady:
nenáročný, možný i autom.
Začiatok trasy, meranie od: autobusová zastávka Raková; Korcháňovci.
Dĺžka trasy: cca 1,7 km, zdroj: mapy.cz.
Prevýšenie trasy: cca 109 m, zdroj: mapy.cz.
Nadmorská výška osady: cca 616 m n. m., zdroj: mapy.cz.  
Zaujímavosti v osade: malá zvonica so zvonom, ktorý slúži v osade od roku 1924.
GPS osady: 49.484327, 18.702409.
Znázornenie trasy na mapy.cz: https://sk.mapy.cz/s/cekeguguhe.
Rok vytvorenia fotoalbumu:
2022.