Osada Belajky, Ochodnica

  Do osady vedie zelená turistická trasa. Auto je možné nechať pri COOP Jednota v Ochodnici, prípadne pred Domom kultúry Ochodnica. Výstup nie je náročný, trasa vedie lúkami a lesom. Z osady sú krásne výhľady na okolité vrchy.
  Údaje o trase vedúcej do osady čerpané z mapy.cz (turistická mapa).
  Nezabudnite si pozrieť prehľadnú mapu kysuckých osád, ktorá sa nachádza na vrchu tejto stránky. Vďaka mape ľahko nájdete ďalšie zaujímavé osady v okolí, stačí kliknúť na odkaz v modrom poli a zobrazí sa Vám spomínaná mapa kysuckých osád.

Prístup do osady: nenáročný.
Začiatok trasy, meranie od: COOP Jednota, Ochodnica.
Dĺžka trasy: cca 2,2 km, zdroj: mapy.cz.
Prevýšenie trasy: cca 245 m, zdroj: mapy.cz.
Nadmorská výška osady: cca 648 m n. m., zdroj: mapy.cz.   

Zaujímavosti v osade: kamenná studnička na začiatku osady.  
  GPS osady: 49.36549, 18.7908161.
Znázornenie trasy na mapy.cz: https://sk.mapy.cz/s/kebomosoza.

Osada U Bzdilov, Ochodnica

  Osada obce Ochodnica sa rozkladá pod Marťáckym vrchom (854 m n.m.). Od spomínaného vrchu s rozhľadňou je osada vzdialená približne 600 metrov. V okolí osady sa nachádza množstvo ďalších osád a samôt, napríklad osada Petránky (Ochodnica, vzájomná vzdialenosť osád cca 500 metrov). Nad osadou vedie cyklotrasa i červená turistická trasa, na ktorej sa pri vstupe do osady nachádza kríž s ukrižovaným Ježišom Kristom. Pri kríži sú umiestnené dve lavičky.
  My sme prišli do osady práve z tejto strany, respektíve z obce Zákopčie, časť U Rulcov. Pri autobusovej zástavke sme nechali auto a pešo pokračovali spevnenou cestou až do osady Trnkovci (Zákopčie). V osade Trnkovci sme sa napojili na modrú turistickú trasu – „Cesta Vila Galvánka.“ Následne sme na Marťácky vrch pokračovali neoznačenou trasou, ktorá sa plynule napája na spomínanú červenú turistickú trasu. Celkovo trasa predstavuje vzdialenosť takmer 3 kilometre.
  Z osady U Bzdilov sú za priaznivého počasia krásne výhľady. Na mapách II. vojenského mapovania z 19. storočia sa pravdepodobne osada uvádza pod názvom; „Ovstini.“ Na týchto mapách je v priamom susedstve zakreslená ešte jedna osada, ktorá niesla názov „Klinari“ (?), dnes už zrejme neexistujúce osídlenie. Menší zhluk osídlenia v tejto oblasti zachytávajú i mladšie mapy z 18. storočia, respektíve z obdobia I. vojenského mapovania. Už v tom čase sa mohlo jednať o základy dnešnej osady U Bzdilov.     
  Údaje o trase vedúcej do osady čerpané z mapy.cz (turistická mapa).
  Nezabudnite si pozrieť prehľadnú mapu kysuckých osád, ktorá sa nachádza na vrchu tejto stránky. Vďaka mape ľahko nájdete ďalšie zaujímavé osady v okolí, stačí kliknúť na odkaz v modrom poli a zobrazí sa Vám spomínaná mapa kysuckých osád.  

Historický názov osady: Ovstini (?), II. vojenské mapovanie.
Prístup do osady:
stredne náročný.
Začiatok trasy, meranie od: Zákopčie, U Rulcov.
Dĺžka trasy: cca 3 km, zdroj: mapy.cz.
Prevýšenie trasy: cca 261 m, zdroj: mapy.cz.
Nadmorská výška osady: cca 765 m n. m., zdroj: mapy.cz.  
Zaujímavosti v osade: kríž (GPS: 49.379329, 18.738557).
GPS osady: 49.379027, 18.740208.
Znázornenie trasy na mapy.cz: https://sk.mapy.cz/s/neruludone.
Rok vytvorenia fotoalbumu: 2023.