Kostol sv. Matúša 

  Obec Vysoká nad Kysucou vznikla začiatkom 17. storočia. V roku 1615 sa spomína pod názvom „Viszoka“ a v roku 1720 „Viszoka – Makov.“ Zaujímavosťou je, že obec sa spomína i pod názvom „Lúpežov“ – „Lúpežová.“ Tento názov si vyslúžila vďaka zbojníkom, ktorí vyčíňali v okolí.
  V rokoch 1767 – 1768 bol vo Vysokej nad Kysucou postavený Kostol sv. Matúša (kostol bol stavaný v troch etapách). Objekt predstavuje jednoloďovú – barokovú stavbu. Kostol pravdepodobne nemal svojho predchodcu – postaveného z dreva. Kostol opisuje i prvé vojenské mapovanie (severozápad SR v roku 1769). Areál kostola bol obohnaný polovičným – kamenným múrom (postavený v roku 1805, dnes z neho zostala iba predná časť). Pri kostole sa nachádzal i cintorín. Kostol bol viackrát opravovaný, v roku 1833 sa čiastočne prestavovala veža.
  V kostole sa nachádza neskorobarokový oltár, ktorý pochádza z roku 1770 (v roku 1872 bol rekonštruovaný). Zvon Najsvätejšej trojice bol odliaty v roku 1766 v Bratislave a patrí medzi najvzácnejšie na Kysuciach.
  Neďaleko kostola sa nachádzala fara – postavená v roku 1772. K fare patrili i hospodárske budovy.
  V areáli kostola nájdeme viacero starších náhrobkov.    
Zdroj informácií: Kopták, T. Kostol sv. Matúša vo Vysokej nad Kysucou. In Archivonomiae Kisucensis prima domina, Terra Kisucensis VII. 2019, str. 71-77.  TURÓCI, M.: Z Makova do Budatína. Čadca: Kysucké múzeum v Čadci, 2020. ISBN 978-80-89751-29-7. Mgr. Drahomír Velička, PhD. Dejiny farnosti do roku 1918. Dejiny osídlenia Kysúc. Drahomír Velička. Združenie Terra Kisucensis, 2017. Kysuce na tajných mapách Prvého vojenksého mapovania (1763 – 1787). Mgr. Martin Turóci. Kysucké múzeum a Magma Čadca, 2010.

GPS lokality: 49.3782971, 18.5462093.

Stará a Nová izba

  Časť obce Vysoká nad Kysucou s názvom Vrchrieka má svojim návštevníkom čo ponúknuť. Nájdu tu krásnu prírodu i mnohé osady s tradičnými chalupami. Zároveň sa však jedná o lokalitu so zaujímavou históriou.
  Vrchrieka sa spomína už v roku 1616 v jednej z listín palatína Juraja Turzu, Velička (2017). Ďalšie svedectvo o osídlení Vrchrieky nám dokladajú mapy I. vojenského mapovania z 18. storočia, kedy sa tu nachádzalo roztrúsené osídlenie. O storočie neskôr prebiehalo ďalšie, v poradí druhé vojenské mapovanie a v miestach dnešnej Vrchrieky nás zaujme veľký sídelný celok s názvom „Ljeskova.“ S názvom Vrchrieka sa stretávame i na mapových listoch III. vojenského mapovania (koniec 19. storočia), presný názov oblasti znie: „Vrch rjeka.“ Na uvedených mapách sa spomína i hostinec pod skratkou: „w.h.“ a s názvom „Kameny Križ.“ Názov hostinca zrejme odvodili od kamenného kríža z roku 1760, ktorý stojí už v katastri obce Veľké Rovné. Samotná časť obce Vrchrieka v minulosti spadala pod Veľké Rovné. Bolo tomu tak až do roku 1902, kedy bola Vrchrieka začlenená pod obec Vysoká nad Kysucou, zdroj: www.vysokanadkysucou.sk. V súčasnosti na Vrchrieke môžeme navštíviť viaceré osady, napríklad i osadu Adaše a Mondíky.
  Z historického hľadiska je Vrchrieka zaujímavou i vďaka drotárskej rodine Hunčíkovcov. Prvým významným členom tejto rodiny bol Štefan Hunčík (starší), ktorý spoločne s Jozefom Krutošíkom (pochádzal z neďalekej časti obce Jedľovník, kde nechal postaviť kaplnku) založili v roku 1868 v Moskve továreň, ktorá produkovala drôtené a plechové výrobky. Dvojici Hunčík – Krutošík sa v podnikaní začalo dariť. Svoje rodiny, ktoré zanechali v rodnom kraji navštevovali dvakrát ročne, avšak nikdy nie spoločne.
  V roku 1872 postavil Štefan Hunčík (starší) dom, ktorý rodina nazývala „Stará izba.“ Dom stojí dodnes v časti Vrchrieka v osade Adaše, tvorí ho obytná a hospodárska časť. Obe časti vytvárajú uzatvorený priestor, dvor. Podobné typy príbytkov sú na Kysuciach vzácnosťou. Azda totožný objekt stojí napríklad v časti Jedľovník (Vysoká nad Kysucou) v osade Stredná Šatina; /osadami-kysúc/vysoka-nad-kysucou. V štíte „Starej izby“ sa nachádza malý výklenok so sochou ukrižovaného Ježiša Krista. Neďaleko domu stojí zvonica, ktorú v osade dali postaviť Hunčíkovci.
  Štefan Hunčík (starší) zomrel v roku 1903, pochovaný je na cintoríne vo Vysokej nad Kysucou, kde má nádherný náhrobok. Drotárske remeslo otca prevzali jeho synovia Štefan a Jozef, ktorí sa narodili v rodičovskom dome v „Starej izbe.“ V remesle svojho otca pokračoval i syn Jozefa Krutošíka, Imrich.
  Novej generácii drotárov sa v Rusku darilo až do vypuknutia revolúcie v roku 1917. Bratia Hunčíkovci sa domnievali, že nepokoje ustanú a obaja zotrvali v Moskve. Štefan Hunčík (mladší) finančné prostriedky rodiny premenil na zlato, a to zakopal na záhrade. Nakoľko situácia v Moskve nemala konca, poslal Štefan svoju manželku i deti späť na Vrchrieku. Deti sa dostali domov, avšak manželka cestu neprežila, pochovaná je v Rumunsku.
  Jozef Hunčík sa zúčastnil zahraničného odboja, avšak v roku 1919 obaja bratia opúšťajú Rusko. Štefanovi Hunčíkovi sa do rodnej krajiny podarilo vrátiť vďaka pomoci Červeného kríža. Istý čas sa venoval chovu hydiny na juhu krajiny a v začiatkoch II. svetovej vojny sa vrátil do otcovského domu; „Starej izby“ na Vrchrieku. V dome si otvoril pohostinstvo a svojim zákazníkom zaobstaral dokonca i biliardový stôl.
  Jozef Hunčík odišiel z Ruska s celou rodinou bez majetku. Jeho syn Alojz bol nedobrovoľným odvedencom Červenej armády, a v tom istom roku, keď jeho otec opúšťal Rusko, dezertoval. Vrátil sa späť na Vrchrieku do nového domu, ktorého výstavbu jeho otec dokončil roku 1904. Tento nový dom rodina volala „Nová izba.“ Architektonicky zaujímavý objekt sa dodnes nachádza v osade Mondíky v časti Vrchrieka.
  Zlato, ktoré Štefan Hunčík (mladší) zakopal v Moskve sa údajne nikdy nenašlo. Drotár dokonca nakreslil na papier i polohu, kde „poklad“ ukryl. Túto informáciu odovzdal doktorovi Alexandrovi Klikovi, ktorý chorého Štefana Hunčíka často navštevoval. Doktor Klika „lokalitu s pokladom“ nikdy nenavštívil.
  Štefan Hunčík (mladší) v roku 1963 zomiera, pochovaný je pri svojom otcovi na cintoríne vo Vysokej nad Kysucou. Vďaka svojim podnikateľským úspechom si vyslúžil pomenovanie „drotársky kráľ.“
  „Stará i Nová izba“ sú od seba vzdialené necelých 130 metrov a obe nehnuteľnosti sú v súkromných rukách. Sú nemými svedkami zaujímavej a zároveň smutnej histórie rodiny Hunčíkovcov.
  Vo fotoalbume zaujme čiernobiela fotografia, na ktorej je zachytená Vrchrieka, pohľad z Lubov 1933 (K. Masnica), zdroj: Monografia Vysoká nad Kysucou. Dominantou fotografie je nesporne objekt "Novej izby."

Zdroj informácií: ADAMUSOVÁ, J. – HALLONOVÁ, K. – KENDROVÁ, K. – KONTRIK, A. – VÁLEKOVÁ, M.: Drotárstvo. Martin: Matica slovenská, 2010. ISBN 978-80-7090-998-0. Monografia Vysoká nad Kysucou.
KONTRIK, A.: Neroľnícke zamestnania v kysuckej časti Javorníkov. In: Javorníky, Veľká kniha o nemalom pohorí. Matica slovenská. Martin 2016. ISBN 978-80-8128-129-7. VELIČKA, D.: Dejiny osídlenia Kysúc. Združenie Terra Kisucensis, 2017. ISBN 978-80-969922-6-3. www.geni.com  www.vysokanadkysucou.sk.  

GPS lokality "Stará izba:" 49.360746, 18.546681.
GPS lokality "Nová izba:" 49.361319, 18.545083.
Rok vytvorenia fotoalbumu: 2021 - 2022.

Poloha "Starej izby"

Poloha "Novej izby"

Miesto posledného odpočinku drotárskych majstrov a podnikateľov

  Krásny náhrobok s trúchliacim anjelom patrí Štefanovi Hunčíkovi (nar.: 1841 Šatina, Veľké Rovné, zom.: 1903 vo Vysokej nad Kysucou) ktorý spoločne s Jozefom Krutošíkom založil v roku 1868 v Moskve drotársku továreň. Továreň zamestnávala cca 400 ľudí, drotárov z Vysokej nad Kysucou i celého územia Kysúc.
  Podnik Štefana Hunčíka st. neskôr prevzali jeho synovia Štefan (nar.: 1873 Vrchrieka, Veľké Rovné, zom.: 1963 Vysoká nad Kysucou) a Jozef (nar.: 1875 Vrchrieka, Veľké Rovné, zom.: 1920. Práve synovia Štefan Hunčík ml. a Jozef Hunčík nechali otcovi postaviť náhrobok na cintoríne vo Vysokej nad Kysucou. V spodnej časti náhrobku čítame: „Odpočívaj drahý náš otec ve svatém pokoji! Na znak sinovskej lásky a úcti postavily vďačni sinovja Štefan a Jozef Hunčik.“
  Pod nápisom synov nachádzame dodatočne osadený náhrobok s menom; Štefan Hunčík a roky 1873 – 1963. Štefan Hunčík ml. je teda zrejme pochovaný pri svojom otcovi.
  Oblasť Šatiny, Jedľovníka a Vrchrieky v minulosti spadala pod Veľké Rovné. Až v roku 1902 boli tieto časti Veľkého Rovného pridelené pod Vysokú nad Kysucou, zdroj: www.vysokanadkysucou.sk.
  Členovia rodiny Hunčík patria medzi zabudnuté osobnosti Kysúc. V časti obce Vysoká nad Kysucou; Vrchrieka stoja dodnes dva domy, ktoré v minulosti patrili tejto významnej rodine. Sú to tzv.: „Stará a Nová izba.“     
Zdroj informácií: ADAMUSOVÁ, J. – HALLONOVÁ, K. – KENDROVÁ, K. – KONTRIK, A. – VÁLEKOVÁ, M.: Drotárstvo. Martin: Matica slovenská, 2010. ISBN 978-80-7090-998-0. www.geni.com

GPS lokality: 49.379417, 18.546778.

Božie muky - Kaplnka  Panny Márie Lurdskej na Lazoch

Sakrálna stavba ukrytá v lese...   

  V časti obce Vysoká nad Kysucou s názvom Vrchrieka sa v lesoch ukrýva malá sakrálna stavba, ktorú zasvätili Panne Márii Lurdskej. Objekt nachádzajúci sa v nadmorskej výške približne 787 metrov je známy pod názvom Kaplnka Panny Márie Lurdskej na Lazoch. Staviteľ, prípadne stavitelia objektu zostávajú dodnes neznámy. Napriek tomu môžeme približný vznik určiť vďaka II. vojenskému mapovaniu, ktoré na území Slovenska prebiehalo v rokoch 1819 – 1858.1 To znamená, že objekt existoval už rokoch pre mapovaním, prípadne vznikol v priebehu mapovania.
  Na mapových listoch II. vojenského mapovania nájdeme objekt zakreslený tradične v podobe malého červeného kruhu s krížikom. Toto mapovanie zachytilo ešte jednu zaujímavosť. Od súčasného objektu v časti Vrchrieka viedla cesta do doliny, respektíve do obce Vysoká nad Kysucou. Vrchrieka patrila pôvodne pod obec Veľké Rovné. Až v roku 1902 bola táto časť pričlenená k obci Vysoká nad Kysucou.2 Cesta sa približne v polovici kopca rozchádzala a tvorila dve samostatné trasy, ktoré následne vyúsťovali na hlavnú cestu. A práve na tejto križovatke ciest je zakreslený ďalší sakrálny objekt. Stotožniť ho zrejme môžeme s dodnes existujúcou Kaplnou Blahoslavenej Panny Márie, ktorá bola postavená v roku 17763 a nachádza sa necelých 400 metrov od Kostola sv. Matúša.

Kaplnka, či božie muky?   

  Sakrálna stavba v časti Vrchrieka sa tradične označuje pod pojmom „kaplnka.“ V podstate sa takto uvádzajú všetky sakrálne objekty, a to nielen na Kysuciach. Pritom sa neprihliada na ich veľkosť, či využitie. Dovolím si tvrdiť, že pritom Kaplnka Panny Márie Lurdskej patrí do kategórie „božie muky.“ Na túto problematiku mi dal jasné a zrozumiteľné vysvetlenie Mgr. Drahomír Velička, PhD., ktorý je autorom viacerých skvelých publikácií o histórii regiónu Kysuce. Aký je teda rozdiel medzi kaplnkou a božími mukami? Jednoduchý ... Kaplnka je objekt, do ktorého môžeme vojsť. A tu by sme mohli nadviazať na vznik sakrálnej stavby v časti Vrchrieka. Objekt sa nachádza neďaleko osady, či skôr samoty U Ježíkov. V súčasnosti a vplyvom zalesnenia (70. roky 20. storočia) božie muky obklopuje pomerne hustý les.
  V minulosti tomu tak nebolo. Nasvedčuje tomu čierno-biela fotografia, ktorá je súčasťou informačnej tabule umiestnenej pri objekte. Na fotografii môžeme v popredí vidieť rodinu Rybičkovcov a v pozadí božie muky, ktoré sú obklopené lúkami. Fakt, že sa tu v minulosti lúky, respektíve pasienky, role nachádzali potvrdzuje i mapový klient ZGBIS. Terénne mapy jasne ukazujú, že božie muky sú obkolesené množstvom bývalých rolí. Ak by sa vrátili v čase, božie muky by na kopci Vrchrieky „svietili“ široko – ďaleko ako maják. Božie muky v týchto miestach mohli byť postavené jednotlivcom i skupinou obyvateľov. Veď kameňa bolo na Kysuciach vždy dostatok.

Prečo boli božie muky postavené?   

  Božie muky postavili buď ako miesto k modlitbe, alebo ako pripomienku na šťastné i nešťastné udalosti. „Vznikali ako pamätníky šťastných i tragických udalostí v živote dedinskej pospolitosti, rodín i jednotlivcov, akými sú morové a cholerové epidémie, uzdravenie z choroby, prežitie nehody, uctenie zomretých, uzmierenie sporov a iné. Umiestňovali sa uprostred dediny, pri rodinných domoch, na výpadových a krížnych cestách, na hraniciach chotárov a iných významných a povesťami opradených miestach.“4 Takúto teóriu o vzniku božích múk uvádza Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru.
  O jednej povesti, respektíve legende hovorí i text na informačnej tabuli pri objekte. Ústrednou postavou legendy je sirota Janko, ktorý v týchto miestach pásaval kravy, až kým ho jedna nepovláčila do skalách a kríkoch, následkom čoho malý pastier zomrel. A práve v týchto miestach obyvatelia postavili božie muky. Pamätníci spomínajú, že k objektu sa chodievali modliť hlavne v októbri, čo bol mesiac ruženca.5

„Vhodná“ obnova ...   

  Božie muky boli pravdepodobne postavené z kameňa, na ktorý bola aplikovaná vápenná omietka, strechu zrejme tvoril drevený šindeľ. Zub času objekt postupe znehodnocoval, a tak sa okolo roku 1970 pristúpilo k „obnove.“ Opravu za účasti miestnych obyvateľov zrealizoval pán Miroslav Zahatlan.5 Žiaľ božie muky nevhodne upravili za použitia brizolitovej omietky, okná a strechu (vtedy už plechovú) namaľovali modrou farbou.
  Ďalšia rana pre božie muky, i keď dobre mienená prišla v roku 2014. O „obnovu“ sa postarali bývalí obyvatelia Vrchrieky, konkrétne manželia Adamčíkovci, Kováčikovci, Nekorancovci, rodina Zahatlanová i pán Rybička a pán Pavlík. Okolo božích múk vybudovali oplotenie a lavičky.5
  V súčasnosti sa pri objekte nachádza i malý zvonček. Božie muky sú omietnuté jemnejšou omietkou, fasáda má biely nádych, oplechovanie a strecha sú natreté červenou farbou. V hlavnej nike, ktorá je prístupná cez otvárateľné krídlo malého okna nájdeme sochu Panny Márie. Šambrány, respektíve orámovanie každej niky je zvýraznené zelenou farbou. Výška objektu je približne 4 metre a štvorcový pôdorysy má pomer strán asi 1,5 x 1,5 metra.       

Zdroj informácií: 1 https://www.pamiatky.sk/mapy-1-2-a-3-vojenskeho-mapovania 2 https://www.vysokanadkysucou.sk/sk/osady/3890-miestna-cast-vrchrieka 3 https://zilina-gallery.sk/picture.php?/65831/category/4405 4 https://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/bozie-muky/ 5 Informačná tabuľa umiestnená pri objekte 

GPS lokality: 49.366045, 18.544014.
Miesto vytvorenia fotoalbumu: marec 2024.

Kaplnka Panny Márie Lurdskej

  Kaplnka bola postavená v roku 1888 vo Vysokej nad Kysucou v časti Jedľovník. Postaviť ju dal Jozef Krutošík, bohatý obyvateľ obce, ktorý do veže zaobstaral i 100 kg zvon. Jozef Krutošík spoločne so Štefanom Hunčíkom (starším) založili v roku 1868 v Moskve továreň, ktorá produkovala drôtené a plechové výrobky.   
Zdroj informácií: Monografia Vysoká nad Kysucou. DEJINY FARNOSTI DO ROKU 1918. Mgr. Drahomír Velička, PhD. Dostupné: https://www.mojekysuce.sk/.../DEJINY_FARNOSTI_DO_ROKU..
GPS lokality: 49.3579819, 18.5178262.

Židovský cintorín

  Cintorín sa nachádza približne 200 metrov nad rodinnými domami, smer Nižný Kelčov. Dostanete sa k nemu poľnou cestou, náhrobky sa nachádzajú v malom lesíku.
  V roku 1790 sa vo Vysokej nad Kysucou spomína komunita 13 Židov. Tento počet sa postupne zvyšoval a v polovici 19. storočia ich v obci žilo cca 50.
  V minulosti sa v obci nachádzala i židovská synagóga, ktorá v súčasnosti už neexistuje. Na jej mieste stojí rodinný dom.
Zdroj informácií: www.regionkysuce.sk.

GPS lokality: 49.377136, 18.501703.

Pamätník padlým

  Pamätník padlým rodákom v I. svetovej vojne sa nachádza neďaleko Kostola sv. Matúša. Odhalený bol 28. októbra 1930. O pamätníku sa dočítate i tu: https://www.mojekysuce.sk/.../pripominaju-obete-a-padlych...   

GPS lokality: 49.379203, 18.545743.

Pamätník obetiam na Semeteši

  Pamätník pripomína najhoršiu popravu II. svetovej vojny na Kysuciach, dňa 20. apríla 1945 bolo zabitých 21 občanov Vysokej nad Kysucou z osady Semeteš. Miesto ich posledného odpočinku sa nachádza v spoločnom hrobe na cintoríne vo Vysokej nad Kysucou (viď príspevok nižšie).
  Prečo zahynulo 21 ľudí?
  Dňa 20. apríla 1945 prechádzali Semetešom nemecké jednotky. Jeden z vojakov narazil na mínu, ktorú na trase pripravili partizáni. Explózia usmrtila dvoch nemeckých vojakov a koňa. Vojaci, ktorí prežili sa pomstili na miestnom obyvateľstve osady Semeteš. Chalupy zapálili, mužov z osady na ceste (na mieste pamätníka) zastrelili. Muži boli vo veku od 16 do 45 rokov. 
Z odvedených mužov prežil iba Štefan Cipár, otec akademického maliara Miroslava Cipára.
„Všetkých postrieľali z dvoch guľometov. Jeden strieľal po nohách a druhý po hlavách. Jediný, ktorý nedostal nijakú strelu bol môj otec, hoci nestál na kraji. Aj napriek tomu sa pustil na zem. Predstieral, že tiež padol. Každého však zblízka dostrelili ranou istoty. Táto strela mu prenikla do tyla a vyšla pri nose. V istom momente bol pokoj a vtedy môj otec zdvihol hlavu, rozhliadol sa, čo sa deje. A odplazil sa do potoka,“ uviedol Miroslav Cipár, zdroj: https://www.teraz.sk/.../vysoka-nad.../131912-clanok.html.
  Dňa 15. júla 1945 sa rozhodlo o výstavbe pamätníka obetiam osady. Odhalenie pamätníka s menoslovom obetí sa konalo v deň výročia SNP 28. augusta 1945.
  Pamätník je národná kultúrna pamiatka, v zozname sa uvádza pod názvom "pomník."
Zdroj informácií: JANÍK, M. – JESENSKÝ, M. – MATULA, P. – PAŠTRNÁK, L. – TURÓCI, M.: Kysuce 1938 – 1945. Kysucké múzeum v Čadci, 2019. ISBN 978-80-89751-24-2.

GPS lokality: 49.360691, 18.574834. 

Spoločný hrob popravených občanov Semetešskej tragédie

  V spoločnom hrobe s náhrobkom našlo svoj posledný odpočinok 21 obetí najhoršej popravy II. svetovej vojny na Kysuciach. K Semetešskej tragédii došlo dňa 20. apríla 1945 vo Vysokej nad Kysucou v časti (osade) Semeteš. Na mieste popravy bol dňa 28. augusta 1945 odhalený pamätník s menoslovom obetí (viď príspevok vyššie).
  Spoločný hrob, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou sa nachádza na cintoríne v obci Vysoká nad Kysucou.     
Zdroj informácií: JANÍK, M. – JESENSKÝ, M. – MATULA, P. – PAŠTRNÁK, L. – TURÓCI, M.: Kysuce 1938 – 1945. Kysucké múzeum v Čadci, 2019. ISBN 978-80-89751-24-2. Zoznam-PO-ZA, dostupné na: http://www.pamiatky.sk/sk/page/register-nkp-tabulkove-zoznamy  
GPS lokality: 49.378666, 18.547272.