Pomník padlým v I. svetovej vojne, Turzovka

  Objekt sa nachádza v areáli Kostola Nanebovzatia Panny Márie a zapísaný je v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok. Pozostáva z troch pamiatkových objektov; podstavec s reliéfom (reliéf padlého vojaka) kríž s korpusom (socha Krista na kríži) a socha smútiacej ženy.
  Pomník zhotovil v roku 1922 sochár a kamenár Vladimír Semerák z Olomouca. Cena diela predstavovala sumu 14 000 Kčs.
  V minulosti pomník pravdepodobne obsahoval ďalšie dve tabule (podľa starších fotografií). Na jednej tabuli boli uvedené mená padlých v II. svetovej vojne a na druhej nezvestní obyvatelia Turzovky. V roku 2019 bol pomník rekonštruovaný.
   Nezabudnite si pozrieť prehľadnú mapu kysuckých lokalít, ktorá sa nachádza na vrchu tejto stránky. Vďaka mape ľahko nájdete ďalšie zaujímavé lokality v okolí, stačí kliknúť na odkaz v modrom poli a zobrazí sa Vám spomínaná mapa s kysuckými lokalitami.  
Zdroj informácií: https://www.pamiatky.sk/nkp-a-po/register-po/?inNkp=3965. https://www.pammap.sk/turzovka/sukromne-zbierky/zbierka-k-dejinam-turzovky/mestsky-urad-turzovka/msu-turzovka046?miesta=74409. https://www.vets.c  /vpm/33820-pomnik-obetiam-1-a-2-svetovej-vojny/. Informačná tabuľa mesta Turzovka.

Prístup na lokalitu: nenáročný.
GPS lokality: 49.405896, 18.626370.
Rok vytvorenia fotoalbumu: 2023.

Kaplnka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Turzovka

  Kaplnka bola postavená v roku 1872 v časti Hlinené za pôsobenia kňaza Františka Tagániho (inak i: Tagányi, Franko, Fraňo). František Tagáni pôsobil v Turzovke 34 rokov (1849 - 1883) a bol jedným zo zakladateľov Matice slovenskej. 
  Kaplnka bola postavená z milodarov veriacich. Oltárny obraz Panny Márie namaľoval Jozef Božetech Klemens.
  Nezabudnite si pozrieť prehľadnú mapu kysuckých lokalít, ktorá sa nachádza na vrchu tejto stránky. Vďaka mape ľahko nájdete ďalšie zaujímavé lokality v okolí, stačí kliknúť na odkaz v modrom poli a zobrazí sa Vám spomínaná mapa s kysuckými lokalitami.       
Zdroj informácií: knihydominikani.sk. Kysucká knižnica v Čadci. Objavujeme sakrálnu tvorbu Jozefa Božetecha Klemensa. Power Point prezentácia.   

Prístup na lokalitu: nenáročný. Trasa vedie z hlavnej cesty v časti Hlinené okolo rodinných domov, ďalej po lesnej ceste. Celkom má trasa cca 450 metrov.
GPS lokality: 49.422572, 18.636814.
Rok vytvorenia fotoalbumu: 2022.

Židovský cintorín v Turzovke

  V rokoch 1895 až 1898 bola v Turzovke postavená židovská synagóga i škola. Synagóga bola asanovaná po skončení II. svetovej vojny.
  Pri výstavbe synagógy vznikol pravdepodobne i židovský cintorín, ktorý je situovaný neďaleko centra mesta, smer Rekreačné stredisko Bukovina. Židovský cintorín je zdevastovaný, zarastený, miestami až neprístupný. Zostalo z neho niekoľko náhrobkov a pozostatky oplotenia. Náhrobky nesú zrejme známky úmyselného poškodenia.
  „Podľa daňového súpisu židovského obyvateľstva Trenčianskej župy z roku 1746 žili v Turzovke 2 židovské rodiny. Kanonická vizitácia zo 06. 09. 1798 uvádza, že v turzovskej farnosti žilo 36 obyvateľov židovského náboženstva. Počet obyvateľov židovskej náboženskej obce v roku 1828 bol 150 a v roku 1880 sa zvýšil na 163. V polovici 19. storočia žilo v Turzovke 150 Židov.“ 
  Nezabudnite si pozrieť prehľadnú mapu kysuckých lokalít, ktorá sa nachádza na vrchu tejto stránky. Vďaka mape ľahko nájdete ďalšie zaujímavé lokality v okolí, stačí kliknúť na odkaz v modrom poli a zobrazí sa Vám spomínaná mapa s kysuckými lokalitami.  
Zdroj: https://zilina-gallery.sk/picture.php?/35512/category/2669 a informačné tabule mesta Turzovka.

Prístup na lokalitu: nenáročný. Autom je možný prístup až k cintorínu. Cesta je však úzka. Odporúčam nechať auto v centre Turzovky na parkovisku pri železnici, ulica Jašíková. Z parkoviska je to príjemná prechádza do 30 minút.
GPS lokality: 49.400637, 18.634669.