Staré šance, Svrčinovec

  Jablunkovské šance sú unikátnym pevnostným systémom, ktorý v minulosti chránil cestu vedúcu cez Jablunkovský priesmyk zanechal svoje najstaršie stopy aj na Kysuciach.
  Pozostatky uvedeného systému sa nachádzajú v súčasnosti na území Slovenska, Česka a Poľska a vďaka dostupným písomným prameňom a historickým mapám vieme, že ho tvorilo celkovo 18 objektov. Z celkového počtu je dnes možné identifikovať v teréne 8 objektov. Jablunkovské šance boli budované v období od prvej polovice 16. storočia do druhej polovice 17. storočia.
  Jablunkovské šance chránili a kontrolovali cestu, ktorá prepájala Uhorsko s Tešínskym Sliezskom pred osmanskými Turkami a svoju úlohu zohrali aj v časoch protihabsburských povstaní.
  Medzi najvýznamnejšie časti pevnostného systému považujeme Staré šance, Veľké šance (inak i Jablunkovské, Nové šance), Hrčava (v literatúre i Hertzava, Hertiva) a Malé šance (známe tiež ako Javořinské šance). Jablunkovské šance sú zachytené aj na mapách I. a II. vojenského mapovania.
  Staré šance v katastri obce Svrčinovec sú najstaršou časťou pevnostného systému, ktorý sa zároveň nachádza na území dnešných Kysúc. Pevnosť sa nachádza v nadmorskej výške cca 630 metrov a písomné zdroje ju uvádzajú v roku 1578. Avšak predpokladá sa, že vznikla skôr.
  Pevnosť má pôdorys v tvare štvorca, z ktorého vystupujú obranné prvky, tzv. bastióny. Staré šance boli obohnané z dôvodu obranyschopnosti hlineným valom, priekopou a predpokladá sa, že i palisádou. Pevnosť pravdepodobne disponovala ubytovacími jednotkami pre posádku. Z archeologického výskumu Starých šancí sa dochovali fragmenty kachlíc a fajok.
  I v súčasnosti je plocha pevnosti dobre rozoznateľná a obohnaná priekopou. Zo Svrčinovca k Starým šancom vedie zelená turistická trasa i cyklotrasa a prístup nie je náročný.
  Jablunkovské šance postupne strácali na význame. Pevnosti neboli naďalej schopné odolať novým bojovým taktikám i rozvíjajúcej sa vojenskej technike. Protihabsburské povstanie bolo potlačené a pominula i turecká hrozba. Údržba pevností bola príliš drahá a vojaci postupne opúšťali pevnosti, ktoré v priebehu 18. storočia začali chátrať.
  V roku 1848 opustila posádka aj poslednú – najväčšiu pevnosť. Následne boli Veľké šance obyvateľmi z okolia rozobrané a materiál využitý pri stavbe vlastných objektov.
  Ak Vás zaujali Jablunkovské šance, pozrite si ďalšie časti pevnostného systému, ktoré sa nachádzajú v Čadci /kysuce-história-a-archeológia-regiónu/cadca i v Čiernom /kysuce-história-a-archeológia-regiónu/cierne. Prípadne si pozrite prehľadnú mapu jednotlivých častí Jablunkovských šancí, ktoré sa nachádzajú na území Kysúc. Mapa je umiestnená pod fotografiami, stačí kliknúť na žlté pole.
  Videá z roku 2022, ktoré som natočil na Veľkých šancoch, Mosty u Jablunkova (ČR) si môžete pozrieť tu: https://youtu.be/CD6F2Mp-58c, https://youtu.be/bp-gFlO7Z80.
  Nezabudnite si pozrieť prehľadnú mapu kysuckých lokalít, ktorá sa nachádza na vrchu tejto stránky. Vďaka mape ľahko nájdete ďalšie zaujímavé lokality v okolí, stačí kliknúť na odkaz v modrom poli a zobrazí sa Vám spomínaná mapa s kysuckými lokalitami.  
Zdroj informácií: Malé šance a valy v Čiernom. Príspevok k poznaniu pevnostného systému Jablunkovského priesmyku. Marek Vojteček. Arhceologický ústav SAV. Nitra. Archaeologia historica 41, 2, 2016, str.195 – 209. Šance – Valy Common Heritage. Jablunkovské šance systém opevnení na území troch štátov. Peter Bednár – Zuzana Poláková – Marek Vojteček, Archeologický ústav SAV v Nitre. Novoveké opevnenia na území Oravy a Kysúc. Kysucké múzeum v Čadci a Oravské múzeum v Dolnom Kubíne. 2014. Mgr. Danka Majerčíková. Archeologický výskum šancí na Kysuciach, str. 116 – 133. Svrčinovec: Monografia obce. Martin Turóci a kolektív. Kysucké múzeum v Čadci a obec Svrčinovec. 2018. Kysucký múzejník 1/2020. Ročník 1. Elektronický populárno-vedecký časopis Kysuckého múzea v Čadci. Mgr. Martin Turóci, PhD. Jablunkovské šance na mapách Prvého vojenského mapovania (1. časť, str. 32 – 37). Kysucký múzejník 2/2020. Ročník 1. Elektronický populárno-vedecký časopis Kysuckého múzea v Čadci. Mgr. Martin Turóci, PhD. Jablunkovské šance na mapách Prvého vojenského mapovania (2. časť, str. 30 – 35).

Súčasný stav Starých šancí s vyznačeným jednotlivých prvkov opevnenia

Prístup na lokalitu: nenáročný.
GPS lokality: 49.484245, 18.763425.
Rok vytvorenia fotoalbumu: 2022.

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Svrčinovec

  Súčasná kaplnka bola prestavaná z bývalej obecnej školy, tzv.: „malotriedky.“ Pôvodná budova školy „U Dejov“ pochádza z roku 1912. Objekt sa nachádza vo Svrčinovci – Závrší, časť „U Deja, Dejová".
  V rokoch 1923 – 1926 na škole pôsobil komunistický novinár, spisovateľ a politik Peter Jilemnický. Počas svojho trojročného pôsobenia na Kysuciach sa venoval pedagogickej činnosti i písaniu. Prostredie Kysúc Petra Jilemnického inšpirovalo k napísaniu románov: „Pole neorané“ a „Víťazný pád.“
  Zrušením školy budova chátrala, postupne bola prestavaná na kaplnku a v roku 2000 vysvätená. Pred objektom je umiestnená pamätná tabuľa, ktorá odkazuje na pôsobenie Petra Jilemnického na Kysuciach. 
  Nezabudnite si pozrieť prehľadnú mapu kysuckých lokalít, ktorá sa nachádza na vrchu tejto stránky. Vďaka mape ľahko nájdete ďalšie zaujímavé lokality v okolí, stačí kliknúť na odkaz v modrom poli a zobrazí sa Vám spomínaná mapa s kysuckými lokalitami.  
Zdroj informacií: Svrčinovec, monografia obce, Martin Turóci a kol., Kysucké múzeum v Čadci a obec Svrčinovec, 2018, https://zilina-gallery.sk/picture.php?/31625/category/2439.
Prístup na lokalitu: nenáročný, možný i autom.
GPS lokality: 49.474540, 18.804249.