Prvá písomná zmienka o Skalitom, ktoré v minulosti patrilo pod Strečianske panstvo pochádza z roku 1648.
Zdroj informácií: VELIČKA, D.: Dejiny osídlenia Kysúc. Združenie Terra Kisucensis, 2017. ISBN 978-80-969922-6-3.

Kostol sv. Jána Krstiteľa, Skalité

  Súčasný neskoro barokový a jednoloďový kostol bol postavený v rokoch 1787 až 1793. Niektoré zdroje uvádzajú dokončenie kostola v roku 1794. Objekt je nehnuteľnou národnou kultúrnou pamiatkou od roku 1963. V interiéri môžeme obdivovať kazateľnicu a vitrážové okná z roku 1916. Výstavbu kostola v obci Skalité podporil gróf Anton Esterházi. Tento fakt i samotnú stavbu objektu opisuje listina z roku 1793.
  Kánonická vizitácia z rokov 1798 až 1803 uvádza, že "pod vežou je akýsi malý priestor s klenbou a vchodom zvonka", zdroj: https://www.skalite.sk/volny-cas-a-turizmus/pamatihodnosti/. Avšak tento priestor nie je krypta, tá sa v kostole nenachádza. Môže sa jednať o dutinu, ktorá vznikla pri stavbe veže kostola. Veža je údajne hlboko podmurovaná, pri jej stavbe sa prihliadalo na stúpajúci terén.
  Po výstavbe doň premiestnili staré oltáre z pôvodného kostola, ktoré boli neskôr renovované, konkrétne v roku 1801 maliarom zo Žiliny. Tento známy umelec realizoval i maliarske úpravy Budatínskeho hradu. Jeho meno bolo Alexander Lužinský.
  Kostol sv. Jána Krstiteľa v Skalitom mal dvoch predchodcov. V minulosti na území obce stáli drevené kostoly a oba boli zasvätené sv. Jánovi Krstiteľovi.
  Prvý kostol postavili v roku 1693. V tomto čase bolo Skalité filiálkou (pobočkou) farnosti Čadca. Druhý drevený kostol bol postavený vďaka pátrovi Leopoldovi Tempesovi v roku 1723. Leopold Tempes bol tešínsky jezuitsky misionár. Kostol bol spočiatku filiálny, neskôr v roku 1749 farský. V tomto roku bola v obci zriadená i prvá fara.  V roku 1796 obyvatelia Čierneho tento kostol rozobrali a za pomoci veriacich z obce Svrčinovec objekt premiestnili do obce Čierne, kde istý čas slúžil svojmu účelu.
  Nezabudnite si pozrieť prehľadnú mapu kysuckých lokalít, ktorá sa nachádza na vrchu tejto stránky. Vďaka mape ľahko nájdete ďalšie zaujímavé lokality v okolí, stačí kliknúť na odkaz v modrom poli a zobrazí sa Vám spomínaná mapa s kysuckými lokalitami.  

Zdroj informácií: LIŠČÁK, M.: Čadca a okolité obce v správe panstva Strečno od konca 18. storočia do polovice 19. storočia. Kysucké múzeum v Čadci, 2018. ISBN 978-80-88708-62-9. VELIČKA, D.: Dejiny osídlenia Kysúc. Združenie Terra Kisucensis, 2017. ISBN 978-80-969922-6-3.  TURÓCI, M.: Z Makova do Budatína. Čadca: Kysucké múzeum v Čadci, 2020. ISBN 978-80-89751-29-7. https://www.pamiatky.sk/nkp-a-po/register-po/objekt-detail/?idObjekt=7278. https://cierne.fara.sk/o_farnosti.php.

Prístup na lokalitu: nenáročný.
GPS lokality: 49.497542, 18.897139.
Rok vytvorenia fotoalbumu: 2022.

Kríž pri cintoríne, Skalité

  Kríž z roku 1912 sa nachádza pri cintoríne v centre obce Skalité, pri hlavnej ceste. Oplotený podstavec nesie vyobrazenie ukrižovaného Ježiša Krista. Pod nohami Krista je umiestnená menšia socha, patrí Panne Márii. Na samotnom tele podstavca sa v prednej časti nachádza text: "Klaniame sa Tebe Kriste a dobrorečime Tebe. 1912".
  Ľavá i pravá strana podstavca obsahuje mená ľudí, ktorí sa pričinili o vybudovanie kríža pri cintoríne v obci Skalité.
  Text po stranách podstavca znie:
Obetuvali:
Laš Jozef, Ján Michal a Juro po Jánovi; Jozef, Šimon, Štefan Jakuba a synovia; Ján po Michalovi,
Jozef po Jozefovi a Juro Polaček. Legersky Ján, Anton po Michalovi a Pavel. Petrák Juro Juruš,
Štefan zo Sihel, Pavel a Ján. Klavala Pavel a Michal. Koričar Pavel, Ondrej a Ondrej z pod grapy.
Kultan Jozef. Krupelák Kazimir. Franek Michal od Firka a Michal zo Sihel. Gomola Michal. Rovňan Dominik.

Časnocha Michal a Jozef od Kristiani. Čarnecky Iganac. Ripák Juro a Michal. Tomica Juro. Cholnj Ondrej
a Viktor. Vrana Jozef. Baroniak Pavel. Ohradka Pavel. Gerat Ondrej. Papik Matuš. Ciprich Ján.
Drozdek Štefan. Stenchlak Eva. Greguš Jozef. Jašurek Ondrej. Tatarka Juro. Warmus Juro.

  Nezabudnite si pozrieť prehľadnú mapu kysuckých lokalít, ktorá sa nachádza na vrchu tejto stránky. Vďaka mape ľahko nájdete ďalšie zaujímavé lokality v okolí, stačí kliknúť na odkaz v modrom poli a zobrazí sa Vám spomínaná mapa s kysuckými lokalitami.  

Prístup na lokalitu: nenáročný.
GPS lokality: 49.497140, 18.898335.
Rok vytvorenia fotoalbumu: 2022.

Starý cintorín V Čupli, Skalité

  Cintorín V Čupli, uvádza sa i V Cuplu sa nachádza neďaleko centra obce Skalité. V tejto obci nájdeme viacero cintorínov, z nich práve cintorín V Čupli má byť najstarší. Lokalitu zachytáva i III. vojenské mapovanie, ktoré sa na území Slovenska realizovalo v rokoch 1857 – 1883, zdroj: http://www.pamiatky.sk/sk/page/mapy-1-2-3-vojenskeho-mapovania. Jedná sa teda o cintorín z 19. storočia (možno zo začiatku 19. storočia).
  Na cintoríne, ktorý bol pravdepodobne ohradený sa stále nachádza množstvo krížov a náhrobkov. Za zmienku stoja najmä dve hrobové miesta. Hrob Ondreja Bieleka, ktorý počas svojho života pôsobil ako organista a učiteľ. Hrobové miesto je ohradené nízkym železným plotom. Druhé hrobové miesto patrí Agnesi Laš, ktorá zomrela v mladom veku. Vysoký náhrobok zakončený v tvare kríža obsahuje i fotografiu zosnulej.
  Nezabudnite si pozrieť prehľadnú mapu kysuckých lokalít, ktorá sa nachádza na vrchu tejto stránky. Vďaka mape ľahko nájdete ďalšie zaujímavé lokality v okolí, stačí kliknúť na odkaz v modrom poli a zobrazí sa Vám spomínaná mapa s kysuckými lokalitami.  
Zdroj informácií: CHOLUJ, D.: Skalité monografia kysuckej obce. Obecný úrad Skalité, 1993.          

Prístup na lokalitu: nenáročný.
GPS lokality: 49.495483, 18.889612.
Rok vytvorenia fotoalbumu: 2022.

Železničná stanica, Skalité

  Budova železničnej stanice v obci Skalité je zapísaná v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. Postavená bola v roku 1884.
  Zaujímavé informácie ponúka i Spravodaj obce Skalité z roku 2012 v časti "Okienko do minulosti obce" : strany 4 až 9 https://www.skalite.sk/e_download.php?file=data/editor/198sk_12.pdf&original=spravodaj-obce-2012-03.pdf.
  V roku 1942 prechádzali železničnou stanicou transporty. Deportovaných bolo 57 768 občanov židovského pôvodu (viď fotoalbum - pamätná tabuľa na budove).
  Nezabudnite si pozrieť prehľadnú mapu kysuckých lokalít, ktorá sa nachádza na vrchu tejto stránky. Vďaka mape ľahko nájdete ďalšie zaujímavé lokality v okolí, stačí kliknúť na odkaz v modrom poli a zobrazí sa Vám spomínaná mapa s kysuckými lokalitami.  
Zdroj informácií: Zoznam-PO-ZA, dostupné na: http://www.pamiatky.sk/sk/page/register-nkp-tabulkove-zoznamy.
Prístup na lokalitu: nenáročný.
GPS lokality: 49.4980072, 18.8917905.
Rok vytvorenia fotoalbumu: 2021.