Kostol Narodenia Panny Márie

  Súčasný Kostol Narodenia Panny Márie bol postavený v rokoch 1870 – 1874 v neogotickom slohu.¹ Ako obdobie výstavby sa v literatúre uvádzajú i roky 1871 – 1874.² Jedná sa o jednoloďový kostol s polygonálnym uzáverom presbytéria, stavba veže bola ukončená v roku 1874.3 Objekt vyhlásili v roku 1963 za nehnuteľnú národnú kultúrnu pamiatku.¹ Obnovou prešiel v rokoch 2018 až 2021.
  Projektantom sakrálnej stavby bol český architekt Josef Zítek, ktorý je autorom pôvodného projektu Národného divadla v Prahe. Svoj odkaz zanechal v kostole i známy akademický maliar Jozef Božetech Klemens.³ V roku 1878 namaľoval pre kostol oltárny Obraz Ružencovej Panny Márie, ktorý je údajne umiestnený na fare. Zaujímavosťou obrazu je, že Jozef Božetech Klemens zachytil v spodnej časti maľby i krajinu.4 V roku 1879 vytvoril spomínaný maliar cenný oltárny Obraz Narodenia Panny Márie. Interiéru kostola dominujú drevené plastiky, pričom plastika Panny Márie pochádza zrejme z polovice 19. storočia.  Autorom je neznámy ľudový rezbár. Predpokladá sa, že druhá plastika je mladšia a zobrazuje Krista Trpiteľa, ktorý sedí s tŕňovou korunou na hlave. Plastiky sú polychrómované.3
  Na stavbu nového kostola poslúžila parcela starého objektu. Dočasu bola v rohu farskej záhrady postavená menšia kaplnka, v ktorej sa konali bohoslužby.3 Samotná farnosť v obci vznikla v roku 1789, dovtedy bola filiálkou farnosti v Čadci. Ako prvý farár sa spomína Ján Fabuss.3
  Prvý kostol si obyvatelia Rakovej postavili z vlastných prostriedkov.3 Predpokladá sa, že drevenú stavbu vybudovali v roku 1788 a zasvätili ju Narodeniu Panny Márie.2 Tento kostol bol malý a kapacitne nevyhovoval, napriek tomu ho udržiavali až do roku 1828.5 Stavebným materiálom prvého kostola v Rakovej bolo údajne dubové a jedľové drevo. Exteriér i interiér zdobili umelecky opracované dosky. Kostol mal kamennú podmurovku a strecha bola pokrytá šindľom. Súčasťou kostola bola i menšia veža, ktorá však nebola schopná uniesť dva zvony. Z toho dôvodu postavili pri kostole drevenú zvonicu.3 Zvonica bola postavená na stĺpoch.5
  Zaujímavá je informácia, že do obce Raková bol prevezený starý kostol z Čadce, taktiež drevený.4 Z obce Raková pochádza kňaz Ján Palárik.3 Jeho otec Šimon Palárik bol organistom v kostole.6    

Zdroj informácií:
¹https://www.pamiatky.sk/evidencie-a-registre/register-nnkp/detail-nnkp?code=RNNKP&detail_id=7e594fe9-b39e-4c68-8798-15b891069eba ²VELIČKA, D.: Dejiny osídlenia Kysúc. Združenie Terra Kisucensis, 2017. ISBN 978-80-969922-6-3. 3https://www.farnostrakova.sk/p/historia-farnosti.html
4VELIČKA, D.: Terra Kisucensis, Kresťanstvo na Kysuciach v priebehu storočí, Zborník prednášok z vedeckej konferencie, ročník I., 1/2008. Občianske združenie Terra Kisucensis, 2008. ISBN 978-80-969922-0-1. 5Kronika obce Raková (doslovný prepis). Prepísala Mária Chovancová. Raková 2005. Dostupné na: https://www.rakova.sk/images/stories/Stara_kronika_prepis.pdf. 6https://www.rakova.sk/sk/pamiatky

GPS lokality: 49.442442, 18.734243.
Rok vytvorenia fotoalbumu: 2022 - 2024.

Pomník padlým spoluobčanom

  Pomník sa nachádza pri Kostole Narodenia Panny Márie v obci Raková a od roku 1963 patrí medzi nehnuteľné národné kultúrne pamiatky regiónu Kysuce. V registri významných pamiatok nájdeme objekt i pod názvom „pomník so sochou.“ Dielo bolo zhotovené v roku 1947 a pozostáva z troch pamiatkových objektov; podstavca s tabuľami (pomník padlým v I. a II. svetovej vojne), piliera s reliéfom (umierajúci vojak) i sochy (socha Krista).1
  Tabule obsahujúce texty sú zhotovené z čierneho mramoru, zbytok pomníka z pieskovca.2 Na centrálnej tabuli je vytesaný text: „My padli – aby národ žil“... Živí Rakovania venujú mŕtvym rodákom z prvej a druhej svetovej vojny.“ Nasleduje 11 mien padlých v rokoch 1939 – 1945. Mená padlých v rokoch 1914 – 1918 majú svoje miesto na dvoch postranných tabuliach, pričom každá tabuľa obsahuje 57 mien.
  Dominantou pomníka je socha Ježiša Krista s rozpaženými rukami. Pod jeho nohami je v pieskovci vytesaný umierajúci vojak, ktorému podáva ruku anjel.
  Z kroniky obce Raková sa dozvedáme, že výstavba pomníka sa uskutočnila vďaka zbierke medzi občanmi, ktorí si takto chceli uctiť svojich padlých v I. a II. svetovej vojne. Cena diela predstavovala 128 000 Kčs, suma sa vyzbierala za šesť mesiacov. Zhotoviteľom pomníka bola firma Jaroslava Janištu, sochára a kamenára z Bystřice pod Hostýnem. Na stavbu dohliadala zvláštna komisia. Tú tvorili Filip Stančo – predseda a riaditeľ školy, Rudolf Beniač – prednosta úradu MNV a tajomník, Ľudovít Goralka – hostinský a pokladník, Michal Šinský –  kaplán, Ľudovít Hajduk – úradník, Ján Pastorek – predseda MNV a Ignác Ohradka – maliar.
  Slávnostné odhalenie objektu sa konalo dňa 01. novembra 1948. Do pomníka bola umiestnená pamätná listina.3

Zdroj informácií:
1https://www.pamiatky.sk/evidencie-a-registre/register-nnkp/detail-nnkp?code=RNNKP&detail_id=fcf8... 2https://www.rakova.sk/sk/pamiatky 3Kronika obce Raková (doslovný prepis). Prepísala Mária Chovancová. Raková 2005. Dostupné na: https://www.rakova.sk/images/stories/Stara_kronika_prepis.pdf.

GPS lokality: 49.442579, 18.734028.
Rok vytvorenia fotoalbumu: 2024.

Pomník s bustou Jána Palárika

  Pomník s bustou Jána Palárika sa nachádza v malom parku v centre obce Raková, konkrétne medzi Obecným úradom Raková a Cirkevnou základnou školou Jána Palárika Raková.
  Ján Palárik sa narodil dňa 27. apríla 1822 práve v obci Raková a zomrel 07. decembra 1870 v obci Majcichov. Za svojho života bol okrem iného kňazom, politikom, novinárom, publicistom, vydavateľom, dramatikom a básnikom.1
  Autorom pomníka s bustou je slovenský sochár a národný umelec Fraňo Štefunka. Objekt bol slávnostne odhalený vtedajším ministrom zahraničných vecí a vnútra JUDr. Ferdinandom Ďurčanským dňa 02. júna 1940. Samotná busta, vyobrazenie Jána Palárika je zhotovená z pieskovca. Betónový podstavec pod bustou váži asi dve tony.2 Podnetom pre vznik pomníka s bustou bolo pripomenutie si 70. výročia úmrtia Jána Palárika.3
  Obecná kronika uvádza, že Miestna osvetová komisia na čele s Jurajom Čižmárikom a Alojzom Hunčíkom najskôr zorganizovala na pomník s bustou zbierku, v ktorej bolo vyzbieraných 3 000 korún. Krajinský úrad pridal 10 000 korún. Deň pred slávnostným odhalením sa v Palárikovej dvorane v Čadci hrala Palárikova veselohra „Dobrodružstvo pri obžinkoch.“ 2
  Pomník s bustou Jána Palárika bol pôvodne umiestnený neďaleko kostola v Rakovej. V roku 2016 bol na základe súhlasu Krajského pamiatkového úradu Žilina premiestnený na súčasné miesto. Odborný dozor pri presune pamiatky vykonával reštaurátor Mgr. art. Matej Kapusta. Presun trval niekoľko hodín.2
  Objekt je zapísaný v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky od 18. októbra 1963.4
  Nezabudnite si pozrieť prehľadnú mapu kysuckých lokalít, ktorá sa nachádza na vrchu tejto stránky. Vďaka mape ľahko nájdete ďalšie zaujímavé lokality v okolí, stačí kliknúť na odkaz v modrom poli a zobrazí sa Vám spomínaná mapa s kysuckými lokalitami.

Zdroj informácií: 1) https://www.janpalarik.sk/index.php/jan-palarik/zivotopis-janpalarik 2) https://www.rakova.sk/sk/spravodajca/1068-po-75-rokoch-premiestnili-v-rakovej-bustu-spisovatela-dramatika-a-knaza-jana-palarika 3) https://zilina-gallery.sk/picture.php?/97919/category/6055
4) https://www.pamiatky.sk/nkp-a-po/register-po/objekt-detail/?idObjekt=7284

GPS lokality: 49.442415, 18.732693.
Rok vytvorenia fotoalbumu: 2023.

Socha sv. Jána Nepomuckého

  Socha sv. Jána Nepomuckého patrí medzi nehnuteľné národné kultúrne pamiatky, pozostáva z dvoch pamiatkových objektov; pilier – socha.1 Sochu svätého na pilieri nájdeme v obci Raková pri materskej škôlke, ktorá stojí pri hlavnej ceste.
  Postava Jána Nepomuckého má typické atribúty; kríž a palmu, ktorá je znakom víťazstva.2 Podľa starších fotografií mal svätý okolo hlavy ďalší atribút v podobe piatich hviezd, tie dnes na soche chýbajú. Na pilieri nájdeme uvedený rok 1832.
  Sôch sv. Jána Nepomuckého nájdeme na Kysuciach mnoho, niektoré sú menšie, iné zase väčšie. Nachádzajú sa na mostoch, v centrách miest i pri kostoloch. Ľudia sa minulosti viac utiekali k svojím svätým s modlitbou o pomoc. A sv. Ján Nepomucký bol „ideálnym kandidátom,“ bol totiž patrónom pltníkov, mlynárov, rybárov, patrónom mostov i patrónom, ktorý mal ľudí uchrániť od povodní.3

 Zdroj informácií: 1 https://www.pamiatky.sk/nkp-a-po/register-po/?inNkp=3988 2 http://www.msjn.cz/cs/atributy-svateho-jana-nepomuckeho 3 https://www.mojekysuce.sk/clanky-a-komentare/pribeh-patrona-kysuckeho-noveho-mesta

GPS lokality: 49.444403, 18.746977.

Rok vytvorenia fotoalbumu: 2023.

Pamätník hrdinom SNP

  Pamätník stojí na mieste, kde v apríli 1945 bolo umučených deväť hrdinov SNP. Pamätník stojí na hlavnej ceste, ktorá vedie z Rakovej na Zákopčie.   

GPS lokality: 49.417592, 18.723374.