Kostol sv. Ondreja, Krásno nad Kysucou

  Výstavba Kostola sv. Ondreja v Krásne nad Kysucou prebiehala v rokoch 1861 – 1867. Z architektonického hľadiska sa jedná o najväčší kostol na Kysuciach postavený v neorománskom slohu. Na dĺžku meria 52 metrov a na šírku dosahuje 18 metrov.
  V jeho interiéri môžeme obdivovať hneď niekoľko zaujímavostí, pamiatok. Patrí medzi ne oltárny obraz sv. Ondreja, neskorogotická plastika Madony s dieťaťom a maľba Jozefa Hanulu.
  Súčasný kostol mal dvoch predchodcov, existenciu prvého dreveného kostola dokladá písomná zmienka z roku 1565. Avšak pravdepodobne stál už skôr. Zasvätený bol sv. Ondrejovi. Druhý, drevený kostol bol postavený v roku 1612.
  Nezabudnite si pozrieť prehľadnú mapu kysuckých lokalít, ktorá sa nachádza na vrchu tejto stránky. Vďaka mape ľahko nájdete ďalšie zaujímavé lokality v okolí, stačí kliknúť na odkaz v modrom poli a zobrazí sa Vám spomínaná mapa s kysuckými lokalitami.  

Zdroj informácií: VELIČKA, D.: Dejiny osídlenia Kysúc. Združenie Terra Kisucensis, 2017. ISBN 978-80-969922-6-3. TURÓCI, M.: Z Makova do Budatína. Čadca: Kysucké múzeum v Čadci, 2020. ISBN 978-80-89751-29-7. Informačné tabule mesta Krásno nad Kysucou.   TURÓCI, M.: Z Makova do Budatína. Čadca: Kysucké múzeum v Čadci, 2020. ISBN 978-80-89751-29-7.

Prístup na lokalitu: nenáročný.
GPS lokality: 49.389409, 18.832562.

Neskorogotická plastika Madony s dieťaťom, Krásno nad Kysucou

 Neskorogotická plastika Madony s dieťaťom pochádza z konca 15. storočia, predstavuje polychrómovanú drevorezbu s výškou 113 cm, autor je neznámy.
  Plastika, ktorá patrí medzi kultúrne pamiatky bola súčasťou oltárneho súboru, tento bol zničený v roku 1914. V súčasnosti sa nachádza v Kostole sv. Ondreja v Krásne nad Kysucou.
  Nezabudnite si pozrieť prehľadnú mapu kysuckých lokalít, ktorá sa nachádza na vrchu tejto stránky. Vďaka mape ľahko nájdete ďalšie zaujímavé lokality v okolí, stačí kliknúť na odkaz v modrom poli a zobrazí sa Vám spomínaná mapa s kysuckými lokalitami.  
Zdroj informácií: VELIČKA, D.: Dejiny osídlenia Kysúc. Združenie Terra Kisucensis, 2017. ISBN 978-80-969922-6-3. TURÓCI, M.: Z Makova do Budatína. Čadca: Kysucké múzeum v Čadci, 2020. ISBN 978-80-89751-29-7. Informačné tabule mesta Krásno nad Kysucou.
Prístup na lokalitu: nenáročný, plastika sa nachádza v Kostole sv. Ondreja.
GPS lokality: 49.389402, 18.832583.

Maľba Jozefa Hanulu, Krásno nad Kysucou

  Túto národnú kultúrnu pamiatku môžeme obdivovať v Kostole sv. Ondreja v Krásne nad Kysucou. Maľba je situovaná  pred hlavným oltárom na klenbe lode kostola. 
  Autorom maľby je akademický maliar Jozef Hanula, maľba pochádza z roku 1927 a znázorňuje "Hold svätcov národa slovenského a českého Kristovi Kráľovi."
  Nezabudnite si pozrieť prehľadnú mapu kysuckých lokalít, ktorá sa nachádza na vrchu tejto stránky. Vďaka mape ľahko nájdete ďalšie zaujímavé lokality v okolí, stačí kliknúť na odkaz v modrom poli a zobrazí sa Vám spomínaná mapa s kysuckými lokalitami.  

Prístup na lokalitu: nenáročný.
GPS lokality: 49.389460, 18.832101.

Kamenný most, Krásno nad Kysucou

 Majestátna kamenná stavba sa nachádza v časti Blažkov. Pri prejazde cestnou komunikáciou si málokto uvedomí, cez aký významný a zároveň zaujímavý most prechádza.
  Most so svojou výškou cca 10 metrov a dĺžkou cca 50 metrov postavili v rokoch 1831 - 1835 ponad Drozdov potok, uvádza informačná tabuľa mesta Krásno nad Kysucou. Historik Martin Turóci uvádza, že most postavili v rokoch 1826 - 1830, Turóci (2020) a historik Marián Liščák kladie stavbu mosta do obdobia 20. až 30. rokov 19. storočia, Liščák (2018). 
  Stavbu objektu iniciovala Trenčianska stolica, ktorá chcela skvalitniť prepravu na významnej trase, most údajne projektovali a realizovali architekti talianskeho pôvodu, najatí boli i skúsení murári a tesári z regiónu. Pomocné práce  zabezpečovali prostredníctvom obyvateľstva z Krásna nad Kysucou a zo všetkých obcí v Bystrickej doline. Tieto práce neboli dobrovoľné, prebiehali na základe diktátu panstiev.
  Kameň, z ktorého je most zhotovený pochádza z lomov Kysuckého Nového Mesta i z lokality Senkov, Stará Bystrica. Použitý bol i materiál z riek.  Otvory, ktoré sa nachádzajú v moste, slúžia na odvodnenie mostovky i v súčasnosti.
 V roku 2022 vybudovalo mesto Krásno nad Kysucou nové schody, ktoré Vás pohodlne a bezpečne dovedú až ku korytu Drozdovho potoka, odkiaľ si môžete nerušne obzrieť kamenný most. 
  Nezabudnite si pozrieť prehľadnú mapu kysuckých lokalít, ktorá sa nachádza na vrchu tejto stránky. Vďaka mape ľahko nájdete ďalšie zaujímavé lokality v okolí, stačí kliknúť na odkaz v modrom poli a zobrazí sa Vám spomínaná mapa s kysuckými lokalitami.  
Zdroj informácií:
TURÓCI, M.: Z Makova do Budatína. Čadca: Kysucké múzeum v Čadci, 2020. ISBN 978-80-89751-29-7.

LIŠČÁK, M.: Čadca a okolité obce v správe panstva Strečno od konca 18. storočia do polovice 19. storočia. Kysucké múzeum v Čadci, 2018. ISBN 978-80-88708-62-9.

Informačné tabule mesta Krásno nad Kysucou.
Prístup na lokalitu: nenáročný.
GPS lokality: 49.364856, 18.835759.
Rok vytvorenia fotoalbumu: 2022.

Kaplnka Panny Márie, Krásno nad Kysucou

  Kaplnka Panny Márie sa nachádza v časti Blažkov na začiatku osady Nižné Vane. Objekt sa spomína v roku 1901, avšak kaplnku (možno predchodcu súčasnej kaplnky) nájdeme vyobrazenú už na mapách III. vojenského mapovania (19. storočie). V interiéri kaplnky je umiestnený malý oltár so sochou Panny Márie.  
  Neďaleko kaplnky sa nachádza osada Nižné a Vyšné Vane, informácie o osadách a prístupe nájdete v sekcii; /osadami-kysúc/krasno-nad-kysucou.
  Nezabudnite si pozrieť prehľadnú mapu kysuckých lokalít, ktorá sa nachádza na vrchu tejto stránky. Vďaka mape ľahko nájdete ďalšie zaujímavé lokality v okolí, stačí kliknúť na odkaz v modrom poli a zobrazí sa Vám spomínaná mapa s kysuckými lokalitami.

Prístup na lokalitu: nenáročný.
GPS lokality: 49.360698, 18.842658.
Rok vytvorenia fotoalbumu: 2022.