Kostol sv. Ondreja, Krásno nad Kysucou

  Výstavba Kostola sv. Ondreja v Krásne nad Kysucou prebiehala v rokoch 1861 – 1867. Z architektonického hľadiska sa jedná o najväčší kostol na Kysuciach postavený v neorománskom slohu. Na dĺžku meria 52 metrov a na šírku dosahuje 18 metrov.
  V jeho interiéri môžeme obdivovať hneď niekoľko zaujímavostí, pamiatok. Patrí medzi ne oltárny obraz sv. Ondreja, neskorogotická plastika Madony s dieťaťom a maľba Jozefa Hanulu.
  Súčasný kostol mal dvoch predchodcov, existenciu prvého dreveného kostola dokladá písomná zmienka z roku 1565. Avšak pravdepodobne stál už skôr. Zasvätený bol sv. Ondrejovi. Druhý, drevený kostol bol postavený v roku 1612.
  Nezabudnite si pozrieť prehľadnú mapu kysuckých lokalít, ktorá sa nachádza na vrchu tejto stránky. Vďaka mape ľahko nájdete ďalšie zaujímavé lokality v okolí, stačí kliknúť na odkaz v modrom poli a zobrazí sa Vám spomínaná mapa s kysuckými lokalitami.  

Zdroj informácií: VELIČKA, D.: Dejiny osídlenia Kysúc. Združenie Terra Kisucensis, 2017. ISBN 978-80-969922-6-3. TURÓCI, M.: Z Makova do Budatína. Čadca: Kysucké múzeum v Čadci, 2020. ISBN 978-80-89751-29-7. Informačné tabule mesta Krásno nad Kysucou.   TURÓCI, M.: Z Makova do Budatína. Čadca: Kysucké múzeum v Čadci, 2020. ISBN 978-80-89751-29-7.

Prístup na lokalitu: nenáročný.
GPS lokality: 49.389409, 18.832562.

Neskorogotická plastika Madony s dieťaťom, Krásno nad Kysucou

 Neskorogotická plastika Madony s dieťaťom pochádza z konca 15. storočia, predstavuje polychrómovanú drevorezbu s výškou 113 cm, autor je neznámy.
  Plastika, ktorá patrí medzi kultúrne pamiatky bola súčasťou oltárneho súboru, tento bol zničený v roku 1914. V súčasnosti sa nachádza v Kostole sv. Ondreja v Krásne nad Kysucou.
  Nezabudnite si pozrieť prehľadnú mapu kysuckých lokalít, ktorá sa nachádza na vrchu tejto stránky. Vďaka mape ľahko nájdete ďalšie zaujímavé lokality v okolí, stačí kliknúť na odkaz v modrom poli a zobrazí sa Vám spomínaná mapa s kysuckými lokalitami.  
Zdroj informácií: VELIČKA, D.: Dejiny osídlenia Kysúc. Združenie Terra Kisucensis, 2017. ISBN 978-80-969922-6-3. TURÓCI, M.: Z Makova do Budatína. Čadca: Kysucké múzeum v Čadci, 2020. ISBN 978-80-89751-29-7. Informačné tabule mesta Krásno nad Kysucou.
Prístup na lokalitu: nenáročný, plastika sa nachádza v Kostole sv. Ondreja.
GPS lokality: 49.389402, 18.832583.

Nástenná maľba Jozefa Hanulu, Krásno nad Kysucou

Kto bol Jozef Hanula?

  Jozef Hanula sa narodil 06. apríla 1863 v Liptovských Sliačoch. Jeho otec bol sedliakom, rezbárom i maliarom, matka mu zomrela ešte keď bol dieťa. Pre mladého Jozefa Hanulu bol otec prvým vzorom a podporovateľom zároveň. Mal štyroch súrodencov. Jedného brata a tri sestry.
  Od roku 1873 navštevoval Jozef Hanula dedinskú školu v Strednom Sliači. Už počas tohto učenia dostáva prvé objednávky a maľuje divadelné kulisy i rôzne portréty podľa fotografií.
  V roku 1878 sa spoznáva s novým spišským biskupom Jurajom Částkom, ktorý si začína všímať Hanulove nadanie a výsledné práce, postupom času sa stáva jeho významným a dlhodobým podporovateľom.
  V roku 1881 začína Jozef Hanula svoje štúdia v Budapešti. Tu sa mu podarilo dostať k zaujímavej zákazke, ktorú si u maliara objednal už spomínaný biskup Juraj Částka. Za 30 zlatých Jozef Hanula namaľoval portrét cisára Františka Jozefa I. v životnej veľkosti.

  V rokoch 1886 – 1887 bol Jozef Hanula účastný pri konzervačných prácach v Spišskej Kapitule.
  Ďalšie štúdium začína maliar v roku 1891 v Mníchove, kam sa mu podarilo dostať na základe odporúčaní Svätozára Hurbana Vajanského, Jozefa Škultétyho a iných. Vo veku 28 rokov sa vzdeláva na súkromnej maliarskej škole Simona Hollósyho, na ktorej zotrval takmer jeden rok. Jozef Hanula zároveň čakal na prijatie do akadémie v Mníchove. Navštevoval i tunajší ateliér Jaroslava Věšína, kde sa spoznal napríklad s Pavlom Országhom Hviezdoslavom. Štvorročné štúdia absolvoval na Kráľovskej bavorskej akadémii výtvarných umení v Mníchove.
  Na Slovensku sa jeho umenie orientovalo prevažne na každodenný život obyčajných ľudí. Na maľbách zobrazoval postavy roľníkov, remeselníkov, pltníkov, žien i detí. Z jeho tvorby sú známe i podobizne Ľudovíta Štúra, Andreja Kmeťa, Jána Palárika i Jozefa Miloslava Hurbana. Za svojho života pôsobil i ako ilustrátor a pedagóg.
  V rokoch 1896 až 1941 sa Jozef Hanula zameriava na tzv.: „sakrálnu tvorbu.“ Maľovanie oltárnych obrazov a nástennú maľbu kostolov realizoval odhadom na základe 70 objednávok. V súvislosti s touto umeleckou tvorbou zavítal Jozef Hanula i na Kysuce. Zaslúžil sa vymaľovanie kostolov v Starej Bystrici, Rakovej, Krásne nad Kysucou i v obci Čierne.
  V roku 1939 mu bola udelená cena za celoživotné dielo „Štefánikova umelecká cena za výtvarné umenie.“ O tri roky neskôr bol menovaný laureátom štátnej ceny „za celoživotné dielo v oblasti výtvarného umenia maliarskeho.“
  Na sklonku života začal písať svoje pamäti, tie vyšli v Matici slovenskej v roku 1940 s názvom: „Spomienky slovenského maliara.“ Jozef Hanula zomrel v roku 1944 v Spišskej Novej Vsi, kde je i pochovaný (1).
  Informácie o Jozefovi Hanulovi som čerpal z publikácie, ktorá bola vydaná  pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia. Celý dokument je k dispozícií na: https://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/Aktuality/Edicna_cinnost/2013/Jozef_Hanula_nahlad.pdf.

Jozef Hanula na Kysuciach

  Jozef Hanula zanechal svoj umelecký talent i na Kysuciach, konkrétne prostredníctvom dvoch nástenných malieb. Tie sú zapísané v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky.
  Jednu nástennú maľbu môžeme obdivovať v obci Čierne v Kostole sv. Ignáca Loyoly; 
/kysuce-história-a-archeológia-regiónu/cierne (2). Druhú nástennú maľbu a zároveň nehnuteľnú národnú kultúrnu pamiatku namaľoval Jozef Hanula v Krásne nad Kysucou.
  Vznik nástennej maľby je datovaný približne do roku 1930 (3). Iné zdroje uvádzajú, že maľba vznikla v roku 1927 (4).
  Nástenná maľba znázorňuje "Hold svätcov národa slovenského a českého Kristovi Kráľovi" (4) a nachádza sa v interiéri Kostola sv. Ondreja. Situovaná je na klenbe, ktorá sa vypína nad vstupom do presbytéria (priestor pre kňaza a hlavný oltár).
  Ústrednou postavou výtvarného umenia je na tróne sediaci Ježiš Kristus, ktorého obklopuje osem svätých. Na ľavej strane sú to: sv. Bystrík, sv. Konštantín, respektíve Cyril, sv. Metod a sv. Jozef. Na pravej strane rozpoznávame nasledovných svätých: sv. Ján Nepomucký, sv. Václav, sv. Alžbeta a sv. Anežka (4).
  Za pamiatku bola nástenná maľba vyhlásená dňa 21. 02. 1967 (3). Odhaduje sa, že pod súčasnými nátermi by sa mohli nachádzať ďalšie nástenné maľby, ktorých tvorcom bol Jozef Hanula (4)
  Ďalšie nehnuteľné národné kultúrne pamiatky nájdete v sekcii; /nkp-na-kysuciach.
  Nezabudnite si pozrieť prehľadnú mapu kysuckých lokalít, ktorá sa nachádza na vrchu tejto stránky. Vďaka mape ľahko nájdete ďalšie zaujímavé lokality v okolí, stačí kliknúť na odkaz v modrom poli a zobrazí sa Vám spomínaná mapa s kysuckými lokalitami.

Zdroj informácií:
1. PRIESOLOVÁ, H. – KORMOŠOVÁ, R.: Jozef Hanula. Publikáciu pri príležitosti 150. výročia narodenia Jozefa Hanulu vydala obec Liptovské Sliače a mesto Spišská Nová Ves. ISBN 978-80-971337-0-2. Dostupné na: https://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/Aktuality/Edicna_cinnost/2013/Jozef_Hanula_nahlad.pdf.
2. Krajský pamiatkový úrad Žilina.
3. https://www.pamiatky.sk/nkp-a-po/register-po/?inNkp=4080.
4. VELIČKA, D.: Terra Kisucensis, Kresťanstvo na Kysuciach v priebehu storočí, Zborník prednášok z vedeckej konferencie, ročník I., 1/2008. Občianske združenie Terra Kisucensis, 2008. ISBN 978-80-969922-0-1 .     

Prístup na lokalitu: nenáročný.
GPS lokality: 49.389460, 18.832101.
Rok vytvorenia fotoalbumu: 2022.

Kamenný most, Krásno nad Kysucou

 Majestátna kamenná stavba sa nachádza v časti Blažkov. Pri prejazde cestnou komunikáciou si málokto uvedomí, cez aký významný a zároveň zaujímavý most prechádza.
  Most so svojou výškou cca 10 metrov a dĺžkou cca 50 metrov postavili v rokoch 1831 - 1835 ponad Drozdov potok, uvádza informačná tabuľa mesta Krásno nad Kysucou. Historik Martin Turóci uvádza, že most postavili v rokoch 1826 - 1830, Turóci (2020) a historik Marián Liščák kladie stavbu mosta do obdobia 20. až 30. rokov 19. storočia, Liščák (2018). 
  Stavbu objektu iniciovala Trenčianska stolica, ktorá chcela skvalitniť prepravu na významnej trase, most údajne projektovali a realizovali architekti talianskeho pôvodu, najatí boli i skúsení murári a tesári z regiónu. Pomocné práce  zabezpečovali prostredníctvom obyvateľstva z Krásna nad Kysucou a zo všetkých obcí v Bystrickej doline. Tieto práce neboli dobrovoľné, prebiehali na základe diktátu panstiev.
  Kameň, z ktorého je most zhotovený pochádza z lomov Kysuckého Nového Mesta i z lokality Senkov, Stará Bystrica. Použitý bol i materiál z riek.  Otvory, ktoré sa nachádzajú v moste, slúžia na odvodnenie mostovky i v súčasnosti.
 V roku 2022 vybudovalo mesto Krásno nad Kysucou nové schody, ktoré Vás pohodlne a bezpečne dovedú až ku korytu Drozdovho potoka, odkiaľ si môžete nerušne obzrieť kamenný most. 
  Nezabudnite si pozrieť prehľadnú mapu kysuckých lokalít, ktorá sa nachádza na vrchu tejto stránky. Vďaka mape ľahko nájdete ďalšie zaujímavé lokality v okolí, stačí kliknúť na odkaz v modrom poli a zobrazí sa Vám spomínaná mapa s kysuckými lokalitami.  
Zdroj informácií:
TURÓCI, M.: Z Makova do Budatína. Čadca: Kysucké múzeum v Čadci, 2020. ISBN 978-80-89751-29-7.

LIŠČÁK, M.: Čadca a okolité obce v správe panstva Strečno od konca 18. storočia do polovice 19. storočia. Kysucké múzeum v Čadci, 2018. ISBN 978-80-88708-62-9.

Informačné tabule mesta Krásno nad Kysucou.
Prístup na lokalitu: nenáročný.
GPS lokality: 49.364856, 18.835759.
Rok vytvorenia fotoalbumu: 2022.

Kaplnka Panny Márie, Krásno nad Kysucou

  Kaplnka Panny Márie sa nachádza v časti Blažkov na začiatku osady Nižné Vane. Objekt sa spomína v roku 1901, avšak kaplnku (možno predchodcu súčasnej kaplnky) nájdeme vyobrazenú už na mapách III. vojenského mapovania (19. storočie). V interiéri kaplnky je umiestnený malý oltár so sochou Panny Márie.  
  Neďaleko kaplnky sa nachádza osada Nižné a Vyšné Vane, informácie o osadách a prístupe nájdete v sekcii; /osadami-kysúc/krasno-nad-kysucou.
  Nezabudnite si pozrieť prehľadnú mapu kysuckých lokalít, ktorá sa nachádza na vrchu tejto stránky. Vďaka mape ľahko nájdete ďalšie zaujímavé lokality v okolí, stačí kliknúť na odkaz v modrom poli a zobrazí sa Vám spomínaná mapa s kysuckými lokalitami.

Prístup na lokalitu: nenáročný.
GPS lokality: 49.360698, 18.842658.
Rok vytvorenia fotoalbumu: 2022.