Drevená zvonica, Klubina

  V roku 1811 zriadili v obci Klubina cintorín, ktorého súčasťou bola i zvonica. Do existujúcej zvonice zakúpila obec v roku 1812 zvon, ktorý v roku 1815 posvätil biskup Jozef Kluch v Kysuckom Novom Meste. Zvon bol zasvätený Panne Márii.
    Stará zvonica postupne chátrala a v roku 1882 bola nahradená vernou kópiou. V súčasnosti sa jedná o objekt so štvorcovým pôdorysom postaveným z dreva, podmurovku má kamennú. Strecha bola v minulosti pokrytá dreveným šindľom. Nad vstupom, ku ktorému vedú kamenné schody sa nachádza nika obsahujúca sochy svätých.  
  Nezabudnite si pozrieť prehľadnú mapu kysuckých lokalít, ktorá sa nachádza na vrchu tejto stránky. Vďaka mape ľahko nájdete ďalšie zaujímavé lokality v okolí, stačí kliknúť na odkaz v modrom poli a zobrazí sa Vám spomínaná mapa s kysuckými lokalitami.

Zdroj informácií: TURÓCI, M.: Z Makova do Budatína. Čadca: Kysucké múzeum v Čadci, 2020. ISBN 978-80-89751-29-7. http://www.starabystricafara.sk/clanok/drevena-zvonica-klubina/https://klubina.sk/charakteristika-obce/.

Prístup na lokalitu: nenáročný.
GPS lokality: 49.354359, 18.895900.
Rok vytvorenia fotoalbumu: 2022.

Kríž s korpusom na podstavci, Klubina

  Kríž s korpusom na podstavci (tiež zaužívaný názov prícestný kríž) z roku 1911 dali zhotoviť Štefan Brandys a Jozef Králik. Kríž je nehnuteľnou národnou kultúrnou pamiatkou od roku 1967 a pozostáva z piatich pamiatkových objektov; podstavec, socha Panny Márie, reliéf č. 1, reliéf č. 2 a kríž s korpusom. Zjednodušene môžeme povedať, že v hornej časti je znázornený ukrižovaný Ježiš Kristus, ktorý predstavuje kríž s korpusom. Dolnú časť, podstavec tvoria dva reliéfy a jedna socha. Socha znázorňuje Pannu Máriu (pod nohami Krista) a reliéfy sv. Jozefa Pestúna a zrejme sv. Františka (ľavá a pravá strana podstavca). Pod sochou Panny Márie nachádzame nasledovný text: "Kutcsti a Chvale Bozej.“ 
  Objekt obohnaný nízkym plotom sa nachádza pri Základnej škole s materskou školou, Klubina. Pri kríži, ktorý je z dôvodu ochrany zakrytý drevenou strieškou, rastú dve asi 70 ročné lipy.  
  Nezabudnite si pozrieť prehľadnú mapu kysuckých lokalít, ktorá sa nachádza na vrchu tejto stránky. Vďaka mape ľahko nájdete ďalšie zaujímavé lokality v okolí, stačí kliknúť na odkaz v modrom poli a zobrazí sa Vám spomínaná mapa s kysuckými lokalitami.

Prístup na lokalitu: nenáročný.
GPS lokality: 49.353571, 18.894360.
Rok vytvorenia fotoalbumu: 2022.

Kríž na podstavci, Klubina

  Uprostred cintorína v obci Klubina sa nachádza zaujímavý kríž z roku 1908, objekt je chránený dreveným prístreškom. Tvorí ho podstavec a kríž s ukrižovaným Ježišom Kristom. Na podstavci sa uvádza, že objekt bol postavený 19. augusta 1908. Z textu sa ďalej dozvedáme i meno človeka, ktorý sa pričinil o vybudovanie kríža s podstavcom Text znie: "Kuczte a Hvale pano Bohu dal postavit Zameriki Jedinak Martýn Kovačik aj sjeho spoločnikami." 
  Nezabudnite si pozrieť prehľadnú mapu kysuckých lokalít, ktorá sa nachádza na vrchu tejto stránky. Vďaka mape ľahko nájdete ďalšie zaujímavé lokality v okolí, stačí kliknúť na odkaz v modrom poli a zobrazí sa Vám spomínaná mapa s kysuckými lokalitami.   
Prístup na lokalitu: nenáročný.
GPS lokality: 49.354544, 18.896317.
Rok vytvorenia fotoalbumu: 2022.

Socha Panny Márie, Klubina

  Polychromovaná socha Panny Márie bola vytvorená v roku 1823 na podnet Jozefa Kubicu. Autorom sochy bol pravdepodobne Ján Kuric a v rokoch 1837 a 1840 ju zrekonštruoval jeho syn Jozef Kuric. Kuricovci boli známi kamenárski majstri z Bystrickej doliny.   
  Socha Panny Márie je umiestnená na stĺpovom podstavci s rímsovou hlavicou. Do podstavca je vytesaný symbol kríža a rok 1823.
  Objekt sa nachádza pri Obecnom úrade Klubina, pred rodinným domom, po jeho stranách rastú 100 ročné lipy.  
  Nezabudnite si pozrieť prehľadnú mapu kysuckých lokalít, ktorá sa nachádza na vrchu tejto stránky. Vďaka mape ľahko nájdete ďalšie zaujímavé lokality v okolí, stačí kliknúť na odkaz v modrom poli a zobrazí sa Vám spomínaná mapa s kysuckými lokalitami.  
Prístup na lokalitu: nenáročný. Socha sa nachádza medzi rodinnými domami pri hlavnej ceste.
GPS lokality: 49.353571, 18.894360.
Rok vytvorenia fotoalbumu: 2022.