... známe i menej známe osobnosti, ktoré pochádzali alebo pôsobili v minulosti na území Kysúc ...

Majer, Andrej

  Dlhomír Poľský (básnik a kňaz), vlastným menom Andrej Majer sa narodil v rodine čižmára a roľníka dňa 16. 10. 1864  v Kysuckom Novom Meste. Pochádzal z ôsmych detí. V Kysuckom Novom Meste navštevoval ľudovú školu. Ďalšie štúdia absolvoval na gymnáziu v Žiline a Nitre, teológiu študoval v Budapešti (tú ukončil v roku 1889). Na území Kysúc pôsobil celkovo 35 rokov.
  Zo života kňaza: od 1891 do 1899 slúžil ako kaplán v Dlhom Poli (v obci má i pamätnú tabuľu). Od 1899 do 1904 slúžil v Kysuckom Novom Meste a od 1904 do 1929 slúžil ako rímsko – katolícky farár v Hornom Vadičove, na fare ho navštevoval i Pavol Országh Hviezdoslav (boli dlhoročnými priateľmi). Z Horného Vadičova sa presťahoval do rodného mesta, kde dňa 29. 12. 1935 zomrel. Pochovaný bol na cintoríne Obraz (dnešný park v Kysuckom Novom Meste). Dňa 22. 05. 1937 bola na dome, v ktorom zomrel umiestnená bronzová pamätná tabuľa. Tento dom sa nachádza v Kysuckom Novom Meste na súčasnej Ulici 1. mája. V meste je po Andrejovi Majerovi pomenovaná i ulica.
  Zo života básnika: prvé básne začal písať už počas štúdia v maďarskom jazyku. V slovenskom jazyku tvoril počas svojho pôsobenia v Dlhom Poli. Pôsobenie v obci malo na neho taký vplyv, že práve tu začal používať jednej zo svojich pseudonymov – Dlhomír Poľský, odvodené od názvu obce Dlhé Pole. Mal blízko k slovenskému ľudu, bol odporcom maďarskej vrchnosti. Vo svojich básňach opisoval život „kysuckého ľudu“ - život dedinčanov, remeselníkov i drotárov. Prvá báseň „Ohlas“ (r. 1894) bola uverejnená v novinách „Kresťan.“ Písal však i básne s ľúbostnou, prírodnou a náboženskou tematikou. Básne publikoval v časopisoch a novinách. V rokoch 1925 a 1926 vydal Spolok sv. Vojtecha v Trnave tvorbu Andreja Majera knižne v dvoch zväzkoch – pod názvom “Spisy básnické Dlhomíra Poľského.“
  V rokoch 1955 – 1958 bolo rozhodnuté o zrušení cintorína „Obraz“ (dnešný park v Kysuckom Novom Meste). Niektoré hroby boli preto premiestnené na súčasný cintorín, ktorý sa nachádza pri mestskej časti Dubie (pri židovskom cintoríne). Exhumované a prenesené boli pozostatky i kňaza a básnika Andreja Majera. Pri exhumácii a identifikácii hrobu a tela bol prítomný rímsko – katolícky kňaz Ján Tarábek z Nesluše, ktorý situáciu opísal nasledovne:
„Hrob nebol udržiavaný a bol zarastený trávou. Chcel som sa osobne presvedčiť, či sú v ňom skutočne telesné pozostatky nebohého Majera. Boli. Našli sa tam nezhnité kožené celé topánky, úplne zachovaný breviár viazaný v koži a ruženec. Podľa týchto predmetov som jednoznačne usúdil, že tam bol pochovaný kňaz Andrej Majer. Rozhodol som sa nájsť mu miesto na
novom cintoríne. Nachádza sa vpravo od hlavného chodu do cintorína, štvrtý rad, prvý hrob.“ *  
  Informácie o hrobe Andreja Majera nájdete v sekcii /kysuce-história-a-archeológia-regiónu/kysucke-nove-mesto.
"Vstávaj, Slovač, môj ty národ,
havranov ti kráče krákot,
napni svalov nádheru!
Synovia, hľa, luciáša,
vrahov našich velikáša,
statky tvoje poberú." *
Zdroj informácií: STRAŇAN, M.: Kysucké Nové Mesto, druhé – rozšírené vydanie. RUN reklamná agentúra. Žilina, 2001. ISBN 80-968501-0-5. *citácie z STRAŇAN, M.: Kysucké Nové Mesto, 2001, str. 87.
Andrej Majer zdroj: www.litcentrum.sk